ใช้แป้นหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ เลือกว่าจะปรับความไวชัตเตอร์และ/หรือรูรับแสงด้วยตนเองหรือปล่อยให้กล้องเลือกการตั้งค่า

การใช้แป้นหมุนเลือกโหมด

กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดต่อไปนี้:

โหมด

คำอธิบาย

b

อัตโนมัติ

โหมด “เล็งแล้วถ่าย” จะปล่อยให้กล้องทำการตั้งค่าเอง ( การถ่ายภาพ (โหมด b) , การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

P

โปรแกรมอัตโนมัติ

กล้องจะตั้งค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด

S

อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง

ท่านเลือกความไวชัตเตอร์; กล้องจะเลือกค่ารูรับแสงที่ดีที่สุดให้เอง

A

อัตโนมัติปรับรูรับแสง

ท่านเลือกค่ารูรับแสง; กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดให้เอง

M

ปรับเอง

ท่านควบคุมได้เองทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอร์เป็น “การเปิดชัตเตอร์ค้าง” หรือ “เวลา” เพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน

U1/U2

โหมดตั้งค่าผู้ใช้

กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่งเหล่านี้ การตั้งค่าสามารถเรียกใช้ได้อย่างง่ายดายโดยหมุนแป้นหมุนเลือกโหมด

EFCT

โหมดเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

ถ่ายภาพโดยเพิ่มเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ