Active D‑Lighting

เข้าถึง Active D‑Lighting ผ่านรายการ [Active D‑Lighting] ในเมนูถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ ใช้เพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนที่ไฮไลท์และเงามืด สร้างภาพที่มีคอนทราสต์แบบธรรมชาติ ใช้สำหรับการถ่ายภาพที่มีคอนทราสต์สูง เช่น การถ่ายภาพทิวทัศน์กลางแจ้งที่มีแสงจ้าผ่านบานประตูหรือหน้าต่าง หรือการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ในร่มในวันที่แดดจัด Active D‑Lighting จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเลือก [วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ] ไว้สำหรับระบบวัดแสง

[ปิด]

[อัตโนมัติ]

ตัวเลือก Active D‑Lighting

ตัวเลือก

คำอธิบาย

Y

[อัตโนมัติ]

กล้องจะปรับ Active D‑Lighting โดยอัตโนมัติตามสภาพการถ่ายภาพ

Z

[สูงมาก]

เลือกปริมาณของ Active D‑Lighting ที่จะแสดงจาก [สูงมาก], [สูง], [ปกติ] และ [ต่ำ]

P

[สูง]

Q

[ปกติ]

R

[ต่ำ]

[ปิด]

ปิด Active D‑Lighting

Active D‑Lighting และ ภาพยนตร์

หากเลือก [เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย] ไว้สำหรับ [Active D‑Lighting] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ และเลือก [อัตโนมัติ] ไว้ในเมนูถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายภาพยนตร์ที่การตั้งค่าที่เทียบเท่ากับ [ปกติ]

Active D‑Lighting
 • “สัญญาณรบกวน” ในรูปแบบของจุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้าหรือเส้น อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถ่ายด้วย Active D‑Lighting

 • ในโหมด M [อัตโนมัติ] จะเทียบเท่ากับ [ปกติ]

 • อาจมองเห็นแสงเงาที่ไม่สม่ำเสมอในวัตถุที่ต้องการถ่ายบางวัตถุ

 • Active D‑Lighting ไม่สามารถใช้กับค่าความไวแสง (ISO) สูง (Hi 0.3–Hi 2) รวมถึงความไวแสงสูงที่เลือกผ่านการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

High Dynamic Range (HDR)

รายการ [HDR (High Dynamic Range)] ในเมนูถ่ายภาพสามารถใช้กับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูงเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนที่สว่างที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนำภาพสองภาพที่ถ่ายด้วยค่าแสงต่างกันมารวมเข้าด้วยกัน ใช้กับวัตถุที่มีคอนทราสต์สูงเพื่อเก็บช่วงรายละเอียดที่กว้าง ตั้งแต่ส่วนที่สว่างจนถึงส่วนที่เป็นเงา

ตัวเลือก HDR

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

 • [โหมด HDR]: เลือกจาก [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] (ถ่ายภาพ HDR เป็นชุด ซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อเลือก [ปิด] ไว้), [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] (ถ่ายภาพ HDR หนึ่งภาพ) และ [ปิด] (ออกโดยไม่สร้างภาพ HDR เพิ่ม)

 • [ระดับ HDR]: เลือกระดับ HDR หากเลือก [อัตโนมัติ] กล้องจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับฉาก

 • [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)]: เลือก [เปิด] เพื่อบันทึกภาพเดี่ยวแต่ละภาพที่ใช้เพื่อสร้างภาพ HDR; ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ NEF (RAW)

การถ่ายภาพ HDR

เราขอแนะนำให้ท่านใช้ตัวเลือกระบบวัดแสง [วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ] เมื่อถ่ายภาพด้วย HDR

 1. เลือก [HDR (High Dynamic Range)]

  ไฮไลท์ [HDR (High Dynamic Range)] ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกโหมด
  • ไฮไลท์ [โหมด HDR] แล้วกดปุ่ม 2

  • เลือกโหมด HDR โดยใช้ปุ่ม 1 หรือ 3 แล้วกดปุ่ม J

 3. เลือก [ระดับ HDR]
  • การเลือกความต่างของค่าแสงระหว่างภาพสองภาพ (ระดับ HDR) ให้ไฮไลท์ [ระดับ HDR] แล้วกดปุ่ม 2

  • ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J หากเลือก [อัตโนมัติ] ไว้ กล้องจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับฉาก

 4. เลือกว่าจะเก็บภาพเดี่ยวหรือไม่

  ในการเลือกว่าจะบันทึกภาพ NEF (RAW) เดี่ยวที่ใช้สร้างภาพ HDR หรือไม่ ให้เลือก [บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF)] แล้วกดปุ่ม 2 จากนั้นกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือก

 5. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  • กล้องจะถ่ายภาพสองภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด สัญลักษณ์ “1” และ “2” ที่กะพริบจะปรากฏขึ้นตามลำดับในแผงควบคุมและช่องมองภาพขณะที่ภาพทั้งสองกำลังรวมกัน ไม่สามารถถ่ายภาพได้จนกว่าการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

  • หากเลือก [เปิด (ถ่ายเป็นชุด)] ไว้ ฟังก์ชั่น HDR จะปิดการทำงานเมื่อเลือก [ปิด] สำหรับโหมด HDR เท่านั้น; หากเลือก [เปิด (ถ่ายภาพเดียว)] ไว้ ฟังก์ชั่น HDR จะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากกล้องถ่ายภาพ

NEF (RAW)

ภาพ HDR ที่ถ่ายเมื่อเลือกตัวเลือก NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG ไว้สำหรับคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG

การถ่ายภาพ HDR
 • ขอบภาพจะถูกตัดออก

 • ท่านอาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการหากมีการขยับกล้องหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะถ่ายภาพ ควรใช้ขาตั้งกล้อง

 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฉาก ท่านอาจสังเกตเห็นแสงเงาปรากฏอยู่รอบๆ วัตถุที่มีแสงจ้าหรือมีแสงรอบๆ วัตถุที่มืด ในบางกรณี HDR อาจมีผลเพียงเล็กน้อย

 • อาจมองเห็นแสงเงาที่ไม่สม่ำเสมอในวัตถุที่ต้องการถ่ายบางวัตถุ

 • ด้วยเลนส์ชนิดไม่มี CPU และเมื่อเลือก [วัดแสงเฉพาะจุด] หรือ [วัดแสงเน้นกลางภาพ] ไว้ การตั้งค่า [ระดับ HDR] เป็น [อัตโนมัติ] จะเทียบเท่ากับ [ปกติ]

 • ชุดแฟลชเสริมภายนอกจะไม่ยิง

 • กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ โดยไม่ใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์ในขณะนั้น

 • ความไวชัตเตอร์ Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) และ Time (เวลา) ไม่สามารถใช้ได้

ข้อจำกัดของ HDR

HDR ไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง:

 • โหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด P, S, A และ M

 • ลดการกะพริบ

 • การถ่ายคร่อม

 • การถ่ายภาพซ้อน

 • การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

 • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

 • การเลื่อนโฟกัส

 • ตัวแปลงภาพเนกาทีฟ

การเลือกโหมดและระดับ HDR ผ่านปุ่ม BKT และแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

เมื่อเลือก [HDR (High Dynamic Range)] ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง] > [ปุ่ม BKT] จะสามารถเลือก [โหมด HDR] (ขั้นตอนที่ 2) และ [ระดับ HDR] (ขั้นตอนที่ 3) ได้โดยใช้ปุ่ม BKT และแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

 • กดปุ่ม BKT ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจากโหมด HDR ต่อไปนี้: a ([ปิด]), 1 ([เปิด (ถ่ายภาพเดียว)]) และ b ([เปิด (ถ่ายเป็นชุด)])

 • เมื่อเลือก 1 ([เปิด (ถ่ายภาพเดียว)]) หรือ b ([เปิด (ถ่ายเป็นชุด)]) ไว้ ท่านสามารถปรับระดับ HDR ได้โดยการกดปุ่ม BKT ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย