รายการ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะใช้เพื่อเลือกขนาดเฟรม (แบบพิกเซล) และอัตราเฟรม ท่านยังสามารถเลือกตัวเลือก [คุณภาพภาพยนตร์] ได้สองตัวเลือก: [คุณภาพสูง] และ [ปกติ] ตัวเลือกเหล่านี้จะกำหนดอัตราบิทและเวลาบันทึกสูงสุด ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1

อัตราบิทสูงสุด (Mbps)

เวลาในการบันทึกสูงสุด

คุณภาพสูง

ปกติ

r

[3840×2160; 30p] 2

144

3

29 นาที 59 วินาที 6

s

[3840×2160; 25p] 2

t

[3840×2160; 24p] 2

w

[1920×1080; 120p] 4, 5

x

[1920×1080; 100p] 4, 5

y/y

[1920×1080; 60p]

56

28

z/z

[1920×1080; 50p]

1/1

[1920×1080; 30p]

28

14

2/2

[1920×1080; 25p]

3/3

[1920×1080; 24p]

A

[1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน)] 4, 5, 7

36

3

3 นาที

B

[1920×1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน)] 4, 5, 7

C

[1920×1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน)] 4, 5, 7

29

 1. อัตราเฟรมตามจริงสำหรับค่าที่ระบุว่าเท่ากับ 120p, 60p, 30p และ 24p คือ 119.88 เฟรมต่อวินาที, 59.94 เฟรมต่อวินาที, 29.97 เฟรมต่อวินาที และ 23.976 เฟรมต่อวินาทีตามลำดับ

 2. บันทึกภาพยนตร์เป็น 4K UHD

 3. [คุณภาพภาพยนตร์] จะถูกกำหนดไว้ที่ [คุณภาพสูง]

 4. พื้นที่ภาพจะถูกกำหนดไว้ที่ [FX]; การตรวจจับใบหน้าจะไม่ทำงานใน [AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ] โหมดพื้นที่ AF

 5. ภาพยนตร์ที่ถ่ายในโหมด l หรือ e โดยเลือก 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p หรือ 1920 × 1080 สโลว์โมชันไว้จะถูกบันทึกตามขนาดและอัตราเฟรมต่อไปนี้:

  • เลือก [1920×1080; 120p] หรือ [1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน)] ไว้: บันทึกที่ [1920×1080; 30p]

  • เลือก [1920×1080; 100p] หรือ [1920×1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน)] ไว้: บันทึกที่ [1920×1080; 25p]

  • เลือก [1920×1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน)] ไว้: บันทึกที่ [1920×1080; 24p]

 6. ภาพยนตร์แต่ละเรื่องอาจบันทึกได้สูงสุด 8 ไฟล์ ขนาดสูงสุด 4 GB จำนวนไฟล์และความยาวของแต่ละไฟล์จะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ [คุณภาพภาพยนตร์] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่บันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตในกล้องจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียวโดยไม่คำนึงถึงขนาดหากการ์ดนั้นมีความจุมากกว่า 32 GB

 7. โปรดดู “ภาพยนตร์สโลว์โมชัน” ( ภาพยนตร์สโลว์โมชัน )