ใช้ปุ่ม N (Y) เพื่อปรับโหมดและการชดเชยแสงแฟลชเมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก โหมดแฟลชจะกำหนดเอ็ฟเฟ็กต์ที่มาจากแฟลช การชดเชยระดับแสงแฟลช

ปุ่ม N (Y)

ปุ่ม N (Y) อาจถูกปิดใช้งานในบางโหมดถ่ายภาพหรือเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง

การเลือกโหมดแฟลช

กดปุ่ม N (Y) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ตัวเลือก

คำอธิบาย

โหมดถ่ายภาพ

I

[แฟลชลบเงา] (แฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก)

ควรใช้โหมดนี้กับสถานการณ์ทั่วๆ ไป

b, P, S, A, M, EFCT (ยกเว้น j และ m)

J

[ลดตาแดง] (ลดตาแดง)

กล้องจะยิงแฟลชก่อนถ่ายภาพเพื่อลด “ตาแดง”

b, P, S, A, M, EFCT (ยกเว้น j และ m)

L

[แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ] (แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ)

เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” ยกเว้นจะใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย

P, A

K

[แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ + ตาแดง] (การลดตาแดงด้วยแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ)

เหมือนกับ “การลดตาแดง” ยกเว้นจะใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย

P, A

M

[แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง] (แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง)

แฟลชจะยิงก่อนชัตเตอร์ปิด

P, S, A, M

s

[ปิดแฟลช]

แฟลชไม่ทำงาน

b, P, S, A, M, EFCT

การปรับการชดเชยแสงแฟลช

กดปุ่ม N (Y) แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

  • เลือกค่าบวกสำหรับแสงที่สว่างขึ้น ค่าลบเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุไม่สว่างเกินไป

  • ท่านสามารถเรียกคืนค่ากำลังแฟลชปกติได้โดยตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปิดกล้อง