เลือกรายการที่แสดงในเมนู i ระหว่างการถ่ายภาพ ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 [ปรับแต่งเมนู i] เพื่อเลือกรายการที่แสดงระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 [ปรับแต่งเมนู i (Lv)] เพื่อเลือกรายการที่แสดงระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว และการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 [ปรับแต่งเมนู i] เพื่อเลือกรายการที่แสดงระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ขั้นตอนตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 1. ไฮไลท์ตำแหน่งที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วกดปุ่ม J

  รายชื่อของรายการที่สามารถใช้ได้สำหรับตำแหน่งที่เลือกจะปรากฏขึ้น

 2. ไฮไลท์รายการที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J
  • รายการจะถูกกำหนดให้กับตำแหน่งที่เลือกและตัวเลือกที่แสดงในขั้นตอนที่ 1 จะปรากฏขึ้น

  • ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามต้องการ

 3. กดปุ่ม G

  การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกและเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเองจะปรากฏขึ้น