ท่านสามารถใช้งานโหมด b (อัตโนมัติ) สำหรับถ่ายภาพยนตร์ด้วยการ “เล็งแล้วถ่าย” แบบง่ายๆ ได้

“ถ่ายภาพยนตร์” เทียบกับ “บันทึกภาพยนตร์”

ในคู่มือเล่มนี้ คำว่า “ถ่ายภาพยนตร์” และ “บันทึกภาพยนตร์” จะใช้ดังนี้: “ถ่ายภาพยนตร์” จะใช้หากปุ่มเลือกไลฟ์วิวหมุนไปที่ 1 ขณะที่ “บันทึกภาพยนตร์” หมายถึงการถ่ายคลิปภาพยนตร์โดยใช้ปุ่มบันทึกภาพยนตร์

 1. กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดที่ด้านบนของกล้อง แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ b
 2. หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ 1 (ไลฟ์วิวของภาพยนตร์)
 3. กดปุ่ม a
  • กระจกจะยกขึ้นและไลฟ์วิวจะเริ่มทำงาน ช่องมองภาพจะมืดและภาพจะแสดงผ่านเลนส์ไปที่จอภาพ

  • ระหว่างไลฟ์วิว ค่าแสงสำหรับภาพยนตร์และภาพถ่ายสามารถดูได้ที่จอภาพ

 4. กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
  • สัญลักษณ์แสดงการบันทึกจะแสดงในจอภาพ จอภาพยังแสดงเวลาที่เหลือด้วย หรืออีกนัยหนึ่งคือจำนวนโดยประมาณของส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ใหม่ที่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำ

   1

   สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

   2

   เวลาที่เหลือ

  • เสียงจะถูกบันทึกโดยไมโครโฟนในตัวกล้อง ห้ามบังไมโครโฟนระหว่างการบันทึก

  • สามารถปรับโฟกัสได้โดยแตะที่วัตถุบนหน้าจอ

 5. กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
 6. กดปุ่ม a เพื่อออกจากไลฟ์วิว
การบันทึกภาพยนตร์
 • เมื่อถ่ายภาพยนตร์ ท่านอาจสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้ในจอแสดงผล ลักษณะเหล่านี้จะปรากฏในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ใดๆ ที่บันทึกด้วยกล้องตัวนี้

  • การกะพริบหรือแถบในฉากที่มีแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม

  • การผิดเพี้ยนที่มาจากการเคลื่อนไหว (วัตถุแต่ละอย่าง เช่น รถไฟหรือรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผ่านกรอบภาพอาจผิดเพี้ยน หรือทั้งกรอบภาพอาจผิดเพี้ยนเมื่อแพนกล้องในแนวนอน)

  • ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างในจอแสดงผล

  • บริเวณหรือแถบสว่างในฉากจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือเมื่อวัตถุได้รับแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ

  • เกิดการกะพริบถี่ๆ ในขณะที่ใช้งานปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า

 • โปรดทราบว่าอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) และสีที่ผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นได้หากท่านใช้ปุ่ม X (T) เพื่อซูมเข้าภาพผ่านทางเลนส์ระหว่างถ่ายภาพยนตร์

 • การบันทึกภาพยนตร์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหาก:

  • บันทึกถึงความยาวสูงสุด

  • หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่การตั้งค่าอื่น

  • ถอดเลนส์ออก

 • ขณะบันทึกภาพยนตร์ ให้หลีกเลี่ยงการหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้วงจรภายในกล้องเสียหาย

 • เสียงที่เกิดจากกล้องอาจได้ยินได้ในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกไว้:

  • ขณะใช้โฟกัสอัตโนมัติ

  • เมื่อใช้การปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า

  • ระหว่างการปรับรูรับแสง

  • เมื่อเปิดใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวของเลนส์ที่มีระบบลดภาพสั่นไหว (VR)

 • ถ้าระดับเสียงที่แสดงเป็นสีแดง แสดงว่าระดับเสียงสูงเกินไป ปรับความไวของไมโครโฟน

หน้าจอนับถอยหลัง
 • ตัวนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของจอภาพ 30 วินาทีก่อนที่การบันทึกภาพยนตร์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

 • ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร์

 • โปรดทราบว่าไม่ว่าจะมีเวลาเท่าใด (แสดงที่มุมบนขวาของจอภาพ) การถ่ายภาพยนตร์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อตัวนับถอยหลังหมดเวลา

การปรับการตั้งค่าระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
 • ไม่สามารถปรับความดังของหูฟังขณะที่บันทึกได้

 • หากเลือกตัวเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก I (ปิดไมโครโฟน) สามารถเปลี่ยนความไวการรับเสียงของไมโครโฟนขณะกำลังดำเนินการบันทึก I ไม่สามารถเลือกได้

การโฟกัสระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

สามารถปรับโฟกัสได้โดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

การถ่ายภาพขณะถ่ายภาพยนตร์

ท่านสามารถถ่ายภาพระหว่างถ่ายภาพยนตร์โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด ภาพถ่ายที่ได้จะมีสัดส่วนภาพ 16:9

 • สัญลักษณ์ C จะกะพริบในหน้าจอเมื่อมีการถ่ายภาพ

 • สามารถถ่ายภาพได้ขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์ การถ่ายภาพจะไม่ขัดขวางการบันทึกภาพยนตร์

การถ่ายภาพขณะถ่ายภาพยนตร์
 • ในการถ่ายภาพยนตร์แต่ละครั้งจะสามารถถ่ายภาพนิ่งได้สูงสุด 40 ภาพ

 • โปรดทราบว่าท่านสามารถถ่ายภาพได้แม้กล้องจะยังโฟกัสวัตถุไม่ได้

 • ภาพจะถูกบันทึกเป็นขนาดที่เลือกไว้สำหรับขนาดเฟรมภาพยนตร์

 • ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ [JPEG Finem] ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับคุณภาพของภาพ

 • ความเร็วในการถ่ายภาพสำหรับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ขณะที่กำลังบันทึก กล้องจะถ่ายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์

 • ภาพที่ถ่ายระหว่างการถ่ายภาพยนตร์จะไม่แสดงโดยอัตโนมัติหลังการถ่ายภาพแม้ว่าจะเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [แสดงภาพทันทีที่ถ่าย] ในเมนูแสดงภาพ