หากต้องการบันทึกภาพยนตร์สโลว์โมชัน ให้เลือก [1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน)], [1920×1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน)] หรือ [1920×1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน)] สำหรับ [ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่บันทึกที่อัตราความเร็วคูณ 4 หรือ 5 จะแสดงในอัตราความเร็วสำหรับเอ็ฟเฟ็กต์สโลว์โมชัน ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วย [1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน)] ตัวอย่างเช่น บันทึกที่อัตราเฟรมประมาณ 120 เฟรมต่อวินาทีและเล่นภาพที่ประมาณ 30 เฟรมต่อวินาที หมายความว่าส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่มีความยาว 40 วินาทีจะต้องใช้เวลาถ่ายจริงทั้งหมด 10 วินาที

 • ความเร็วในการบันทึกและแสดงภาพจะแสดงอยู่ด้านล่าง

  ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม

  อัตราการบันทึกภาพ *

  บันทึกที่

  เล่นภาพยนตร์ที่

  [1920×1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน)]

  120p

  30p

  [1920×1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน)]

  100p

  25p

  [1920×1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน)]

  120p

  24p

  • อัตราเฟรมตามจริงคือ 119.88 เฟรมต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 120p, 29.97 เฟรมต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 30p และ 23.976 เฟรมต่อวินาทีสำหรับค่าที่แสดงเป็น 24p

ภาพยนตร์สโลว์โมชัน
 • เมื่อเลือกตัวเลือกสโลว์โมชัน คุณภาพจะถูกกำหนดไว้ที่ “คุณภาพสูง” และพื้นที่ภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ [FX] ไม่ว่าจะใช้เลนส์ชนิดใดหรือเลือกตัวเลือกใดก็ตามสำหรับ [พื้นที่ภาพ] > [เลือกพื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

 • คุณสมบัติต่างๆ เช่น การลดการกะพริบถี่ ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอาท์พุตไทม์โค้ดจะใช้ไม่ได้เมื่อเลือกตัวเลือก “สโลว์โมชัน”