หากต้องการดูเมนูตั้งค่า ให้เลือกแท็บ B ในเมนูกล้อง

เมนูตั้งค่ามีรายการดังต่อไปนี้:

รายการ

0

[ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ]

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

[บันทึก User Settings]

บันทึก User Settings

[รีเซ็ต User Settings]

รีเซ็ต User Settings

[ภาษา (Language)]

ภาษา (Language)

[โซนเวลาและวันที่]

โซนเวลาและวันที่

[ความสว่างของจอภาพ]

ความสว่างของจอภาพ

[สมดุลของสีบนจอภาพ]

สมดุลของสีบนจอภาพ

[ระนาบกล้อง]

ระนาบกล้อง

[การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ]

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

[ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด]

ตัวเลือกการปรับ AF อย่างละเอียด

[ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU]

ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU

[ทำความสะอาดเซ็นเซอร์]

ทำความสะอาดเซ็นเซอร์

[ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด] *

ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด

[ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น]

ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น

[สร้างแผนที่พิกเซล]

สร้างแผนที่พิกเซล

[คำอธิบายภาพ]

คำอธิบายภาพ

[ข้อมูลลิขสิทธิ์]

ข้อมูลลิขสิทธิ์

[ตัวเลือกเสียงเตือน]

ตัวเลือกเสียงเตือน

[การควบคุมด้วยระบบสัมผัส]

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

[HDMI]

HDMI

[ข้อมูลบอกตำแหน่ง]

ข้อมูลบอกตำแหน่ง

[ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)]

ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)

[กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR)]

กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR)

[โหมดเครื่องบิน]

โหมดเครื่องบิน

[เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์]

เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์

[เชื่อมต่อกับ PC]

เชื่อมต่อกับ PC

[Wireless Transmitter (WT-7)]

Wireless Transmitter (WT-7)

[สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง]

สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง

[ข้อมูลแบตเตอรี่]

ข้อมูลแบตเตอรี่

[ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด]

ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด

[บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู]

บันทึก/โหลดการตั้งค่าเมนู

[รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด]

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด

[รุ่นเฟิร์มแวร์]

รุ่นเฟิร์มแวร์

  • ไม่สามารถใช้ได้เมื่อแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ J หรือต่ำกว่า