ตัวกล้อง

1

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (สำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก)

2

แป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ (แป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์)

3

ปุ่มปลดล็อคแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ (การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์)

4

ปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมด (การใช้แป้นหมุนเลือกโหมด)

5

ช่องร้อยสายคล้องกล้อง (การร้อยสายคล้อง)

6

แป้นหมุนเลือกโหมด ( แป้นหมุนเลือกโหมด )

7

ปุ่มบันทึกภาพยนตร์ ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

8

ปุ่ม S (Q) ( ปุ่ม S (Q) )

9

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

10

สวิทช์เปิดปิดการทำงาน (สวิทช์เปิดปิดการทำงาน)

11

ปุ่มกดชัตเตอร์ ( การถ่ายภาพ (โหมด b) )

12

ปุ่ม E ( ปุ่ม E)

13

E (เครื่องหมายระนาบโฟกัส)

14

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

15

แผงควบคุม (แผงควบคุม, แผงควบคุม)

1

ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่าย

2

ไมโครโฟนสเตอริโอ ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

3

ปุ่ม c (Y) ( ปุ่ม N (Y) )

4

ปุ่ม BKT ( ปุ่ม BKT )

5

ฝาปิดช่องต่อสายสัญญาณเสียง

6

ฝาปิดช่องต่อขั้วต่ออุปกรณ์เสริม

7

ฝาปิดช่องเสียบ USB และ HDMI

8

ปุ่มถอดเลนส์ ( การถอดเลนส์ )

9

ปุ่มโหมด AF ( ปุ่มโหมด AF )

10

ตัวเลือกโหมดโฟกัส (ตัวเลือกโหมดโฟกัส)

11

เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์ ( การประกอบเลนส์ )

12

กระจก (การทำความสะอาด)

13

ก้านเชื่อมต่อระบบวัดแสง

14

ฝาปิดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ( การเสียบปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC และอะแดปเตอร์ AC )

15

ช่องต่อสำหรับไมโครโฟนภายนอก (อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่รองรับ)

16

ช่องเสียบหูฟัง

17

ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่รองรับ)

18

ช่องต่อสาย USB

19

ช่องต่อสาย HDMI

1

ขั้ว CPU

2

เมาท์เลนส์ ( การประกอบเลนส์ )

3

ช่องต่อขาตั้งกล้อง

4

AF coupling

5

ปุ่ม Fn ( ปุ่ม Fn )

6

ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่

7

ก้านล็อคฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่

8

ฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ ( การใส่การ์ดหน่วยความจำ )

9

ปุ่ม Pv ( ปุ่ม Pv )

10

ฝาปิดตัวกล้อง ( การประกอบเลนส์ )

1

ยางรองช่องมองภาพ ( ปุ่มปรับแก้สายตา )

2

ขอบยางรองตา

3

ปุ่มปรับแก้สายตา ( ปุ่มปรับแก้สายตา )

4

ปุ่มเลือกไลฟ์วิว (การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายในจอภาพ (ไลฟ์วิว), การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

5

ปุ่ม a (การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายในจอภาพ (ไลฟ์วิว), การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

6

ปุ่ม AF‑ON ( ปุ่ม AF‑ON)

7

ปุ่ม A ( ปุ่ม A)

8

ปุ่มเลือกคำสั่ง (การใช้เมนู)

9

ปุ่ม J (การใช้เมนู)

10

ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส

11

ลำโพง

12

ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ ( การใส่การ์ดหน่วยความจำ , การถ่ายภาพ (โหมด b) )

13

ปุ่ม i ( ปุ่ม i (เมนู i) )

14

จอภาพแบบปรับเอียงได้ (จอภาพ, การควบคุมด้วยระบบสัมผัส )

15

ปุ่ม R ( ปุ่ม R)

16

ปุ่ม W (Y) ( ปุ่ม W (Y) )

17

ปุ่ม X (T) ( ปุ่ม X (T) )

18

ปุ่ม Q/g (U) ( ปุ่ม Q/g (U) )

19

ปุ่ม G ( ปุ่ม G)

20

ไฟสถานะการชาร์จ ( อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ )

21

ปุ่ม K ( แสดงภาพ )

22

ปุ่ม O (Q) ( การลบภาพที่ไม่ต้องการ )

ฝาปิดช่องต่อสายภายนอก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดเมื่อไม่ใช้งานช่องต่อ สิ่งแปลกปลอมในช่องต่ออาจเป็นสาเหตุให้ทำงานผิดปกติได้

ลำโพง

การวางใกล้กับลำโพงอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดแถบแม่เหล็กหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดแม่เหล็กอื่นๆ เสียหาย เก็บอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดแม่เหล็กไว้ห่างจากลำโพง

จอภาพ

ระดับมุมของจอภาพสามารถปรับได้ตามภาพที่แสดง

หมายเลขรุ่น

หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์อยู่บริเวณด้านหลังจอภาพ

การเอียงหน้าจอ
 • หมุนหน้าจอเบาๆ ภายในขีดจำกัดของบานพับ อย่าใช้แรงกด; การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้กล้องหรือหน้าจอเสียหายได้

 • อย่าสัมผัสกับพื้นที่ด้านหลังหน้าจอ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามสัมผัสบริเวณที่แสดง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้

 • อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับพื้นผิวภายในของจอภาพ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้

 • เราแนะนำให้ท่านเก็บจอภาพอยู่ในตำแหน่งการจัดเก็บเมื่อไม่ได้ใช้ถ่ายภาพ

 • อย่ายกหรือถือกล้องถ่ายรูปที่จอภาพ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้กล้องชำรุดเสียหาย

 • เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้หน้าจอสัมผัสกับขาตั้งกล้อง

สวิทช์เปิดปิดการทำงาน

หมุนสวิทช์เปิดปิดการทำงานไปที่ตำแหน่ง “ON” ตามที่แสดงในรูปเพื่อเปิดการทำงานของกล้อง หมุนกลับไปที่ตำแหน่ง “OFF” เพื่อปิดการทำงานของกล้อง

ไฟหน้าจอ LCD

การหมุนสวิทช์เปิดปิดการทำงานไปที่ D จะเป็นการเปิดใช้งานไฟแบ็คไลท์แผงควบคุม (ไฟหน้าจอ LCD) ไฟแบ็คไลท์จะยังส่องสว่างเป็นเวลาสองสามวินาทีหลังจากปล่อยสวิทช์เปิดปิดการทำงาน ไฟแบ็คไลท์จะดับลงเมื่อหมุนสวิทช์ไปที่ D เป็นครั้งที่สองหรือลั่นชัตเตอร์

แผงควบคุม

สัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน สำหรับรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อาจปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “การแสดงผลของกล้อง” (การแสดงผลของกล้อง) ใน “หมายเหตุทางเทคนิค”

1

ความไวชัตเตอร์

2

รูรับแสง

3

สัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำ (ช่องที่ 1; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

4

สัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำ (ช่องที่ 2; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

5

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

6

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

7

ค่าความไวแสง (ISO) ( ปุ่ม S (Q) )

8

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) ( ปุ่ม S (Q) )

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ ( เปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

9

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ (ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

10

ระบบวัดแสง ( ปุ่ม W (Y) )

การแสดงผลเมื่อกล้องปิดการทำงาน

หากปิดการทำงานของกล้องโดยใส่แบตเตอรี่อยู่ แผงควบคุมจะแสดงสัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก การ์ดหน่วยความจำบางชิ้นอาจไม่แสดงสัญลักษณ์การ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้เมื่อกล้องปิด แม้ว่าจะใส่แบตเตอรี่อยู่ก็ตาม ข้อมูลนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดการทำงานของกล้อง

ช่องมองภาพ

สัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นในช่องมองภาพตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน สำหรับรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อาจปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “การแสดงผลของกล้อง” (การแสดงผลของกล้อง) ใน “หมายเหตุทางเทคนิค”

1

กรอบพื้นที่ AF ( การถ่ายภาพ (โหมด b) )

2

ระบบวัดแสง ( ปุ่ม W (Y) )

3

ความไวชัตเตอร์

4

รูรับแสง

5

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) ( ปุ่ม S (Q) )

6

ค่าความไวแสง (ISO) ( ปุ่ม S (Q) )

7

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

8

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ ( เปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

9

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

ช่องมองภาพ

เมื่อแบตเตอรี่หมดหรือไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ การแสดงผลในช่องมองภาพจะมืด การแสดงผลจะกลับเป็นปกติเมื่อใส่แบตเตอรี่

อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก

ความสว่างของแผงควบคุมและช่องมองภาพแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ และเวลาในการตอบสนองอาจลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำ; การแสดงผลจะกลับสู่ปกติที่อุณหภูมิห้อง

ปิดช่องมองภาพ
 • เมื่อถ่ายภาพโดยไม่แนบตาไว้ที่ช่องมองภาพ ให้ปิดฝาปิดช่องมองภาพที่ให้มาเพื่อป้องกันไม่ให้แสงที่ลอดผ่านช่องมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือส่งผลต่อค่าแสง

 • ถอดขอบยางรองตา (q) แล้วใส่ฝาปิดช่องมองภาพที่ให้มาตามที่แสดง (w) จับกล้องให้แน่นขณะถอดขอบยางรองตาออก

ปุ่มปรับแก้สายตา

เมื่อแนบตาไว้กับช่องมองภาพ ให้หมุนปุ่มปรับแก้สายตาจนกระทั่งการแสดงผลในช่องมองภาพมีความคมชัด

ช่องมองภาพไม่ได้อยู่ในโฟกัส

ช่องมองภาพอยู่ในโฟกัส

จอแสดงผลไลฟ์วิว (ภาพถ่าย/ภาพยนตร์)

กดปุ่ม a เพื่อแสดงภาพผ่านเลนส์ในจอภาพ หมุนปุ่มเลือกไลฟ์วิวไปที่ C เพื่อถ่ายภาพหรือไปที่ 1 เพื่อบันทึกภาพยนตร์

การถ่ายภาพไลฟ์วิว

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นในจอภาพตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน สำหรับรายการสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อาจปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “การแสดงผลของกล้อง” ใน “หมายเหตุทางเทคนิค” (การแสดงผลของกล้อง)

1

โหมดถ่ายภาพ ( แป้นหมุนเลือกโหมด )

2

กรอบพื้นที่ AF (การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายในจอภาพ (ไลฟ์วิว))

3

โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ( ปุ่มโหมด AF )

4

โหมดพื้นที่ AF ( การเลือกโหมดพื้นที่ AF )

5

Active D‑Lighting

6

ตั้งค่า Picture Control

7

ไวต์บาลานซ์ ( ปุ่ม Q/g (U) )

8

พื้นที่ภาพ

9

ขนาดภาพ ( การเลือกขนาดภาพ )

10

คุณภาพของภาพ ( การปรับคุณภาพของภาพ )

11

สัญลักษณ์ i ( ปุ่ม i (เมนู i) )

12

AF ติดตามวัตถุ

13

อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ; สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้)

14

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (สัญลักษณ์แสดงการ์ดหน่วยความจำและจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้, ความจุการ์ดหน่วยความจำ )

15

ค่าความไวแสง (ISO) ( ปุ่ม S (Q) )

16

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) ( ปุ่ม S (Q) )

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ ( เปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ )

17

รูรับแสง

18

ความไวชัตเตอร์

19

ระบบวัดแสง ( ปุ่ม W (Y) )

20

สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ (ระดับพลังงานแบตเตอรี่)

21

ถ่ายภาพแบบสัมผัส ( การควบคุมด้วยระบบสัมผัส , เมนูการถ่ายภาพนิ่ง i)

ภาพยนตร์

1

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

สัญลักษณ์แสดง “No movie”

2

เวลาที่เหลือ ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

3

ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ

4

โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง; การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์)

5

AF ติดตามวัตถุ

6

ระดับเสียง ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

7

ความไวของไมโครโฟน

8

การตอบสนองความถี่

9

กรอบพื้นที่ AF ( การบันทึกภาพยนตร์ (โหมด b) )

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

การโฟกัสและการลั่นชัตเตอร์

 • แตะที่จอภาพระหว่างไลฟ์วิวเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือก (สัมผัส AF)

 • ระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง ชัตเตอร์จะลั่นเมื่อท่านยกนิ้วมือออกจากหน้าจอ (ชัตเตอร์สัมผัส)

 • สามารถปรับการตั้งค่าสัมผัส AF ได้โดยการแตะที่สัญลักษณ์ W

การปรับการตั้งค่า

 • แตะการตั้งค่าที่ไฮไลท์ไว้ในจอแสดงผล

 • ท่านจะสามารถเลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยแตะที่สัญลักษณ์หรือแถบเลื่อน

 • แตะปุ่ม Z หรือกดปุ่ม J เพื่อเลือกตัวเลือกที่เลือกไว้ แล้วกลับไปยังการแสดงผลก่อนหน้า

แสดงภาพ

 • ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่นๆ ระหว่างที่กำลังแสดงภาพเต็มจอ

 • ในการแสดงภาพเต็มจอ การแตะที่ด้านล่างของหน้าจอจะทำให้แถบการเลื่อนภาพปรากฏขึ้นมา เลื่อนนิ้วมือไปทางซ้ายหรือขวาบนแถบเพื่อเลื่อนดูภาพอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

 • การซูมเข้าในรูปภาพที่แสดงในการแสดงภาพเต็มจอ ให้ใช้การถ่างนิ้วหรือแตะจอแสดงผลสองครั้งอย่างรวดเร็ว หลังจากซูมเข้า ท่านสามารถปรับอัตราการซูมโดยใช้การถ่างนิ้วเพื่อซูมเข้าและบีบนิ้วเข้าเพื่อซูมออก

 • ใช้การเลื่อนนิ้วเพื่อดูส่วนอื่นๆ ของภาพระหว่างการซูม

 • การแตะจอแสดงผลสองครั้งอย่างรวดเร็วขณะซูมจะเป็นการยกเลิกการซูม

 • หากต้องการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาดย่อ ให้ใช้การบีบนิ้วในการแสดงภาพเต็มจอ ใช้การบีบนิ้วเข้าและการกางนิ้วออกเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะแสดงตั้งแต่ 4, 9 และ 72 ภาพ

 • ใช้การบีบนิ้วเข้าเมื่อแสดง 72 ภาพในการเลือกแสดงภาพแบบปฏิทิน ใช้การถ่างนิ้วเพื่อกลับไปยังการแสดงผลแบบ 72 ภาพ

การดูภาพยนตร์

 • ภาพยนตร์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 1; แตะคำแนะนำบนจอภาพเพื่อเริ่มแสดงภาพ

 • แตะที่หน้าจอเพื่อหยุดชั่วคราว แตะอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

 • แตะปุ่ม Z เพื่อออกไปที่การแสดงภาพเต็มจอ

เมนู i

 • การแตะที่สัญลักษณ์ i ระหว่างไลฟ์วิวจะแสดงเมนู i ( ปุ่ม i (เมนู i) )

 • แตะที่รายการเพื่อดูตัวเลือก

การป้อนข้อความ

 • เมื่อแป้นพิมพ์แสดงอยู่ ท่านสามารถป้อนข้อความโดยการแตะตัวอักษร

  1

  พื้นที่แสดงข้อความ

  2

  พื้นที่แป้นพิมพ์

  3

  การเลือกแป้นพิมพ์

 • ในการวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ ให้แตะ e หรือ f หรือแตะในพื้นที่แสดงข้อความโดยตรง

 • ในการสลับแป้นพิมพ์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก และสัญลักษณ์ ให้แตะปุ่มการเลือกแป้นพิมพ์

การค้นหาเมนู

 • หลังจากกดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนู ท่านสามารถเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหน้าจอ

 • แตะสัญลักษณ์เมนูเพื่อเลือกเมนู

 • แตะรายการเมนูเพื่อแสดงตัวเลือก ท่านจะสามารถเลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยแตะที่สัญลักษณ์หรือแถบเลื่อน

 • หากต้องการออกโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า ให้แตะปุ่ม Z

หน้าจอสัมผัส
 • หน้าจอสัมผัสจะตอบสนองต่อไฟฟ้าสถิต อาจไม่ตอบสนองเมื่อใช้เล็บหรือใส่ถุงมือสัมผัส

 • อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุที่แหลมคม

 • อย่าใช้แรงมากเกินไป

 • หน้าจออาจไม่ตอบสนองเมื่อติดฟิล์มป้องกัน

 • หน้าจออาจไม่ตอบสนองเมื่อสัมผัสหลายที่พร้อมกัน

เปิดใช้หรือปิดใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

ท่านสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสได้โดยใช้รายการ [การควบคุมด้วยระบบสัมผัส] ในเมนูตั้งค่า