ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชที่ติดตั้งบนช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องหรือชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดขึ้นไป

ชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง

ถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชที่ติดไว้บนกล้อง ( การใช้งานแฟลชบนตัวกล้อง )

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

ถ่ายภาพด้วยชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดขึ้นไปโดยใช้การควบคุมแฟลชไร้สาย (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย หรือ AWL) ตามที่อธิบายไว้ใน “การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต” ( การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต )