หากต้องการดูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้เลือกแท็บ A ในเมนูกล้อง

การตั้งค่าแบบกำหนดเองใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ เมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเองแบ่งออกเป็นระดับ

การตั้งค่าแบบกำหนดเองมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้: 1

รายการ

0

[รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง]

รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

a [โฟกัสอัตโนมัติ]

a1

[เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑C]

a1: เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑C

a2

[เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑S]

a2: เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF‑S

a3

[ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค]

a3: ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค

a4

[ระบบหาใบหน้าแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ]

a4: ระบบหาใบหน้าแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ

a5

[หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ]

a5: หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

a6

[จุดโฟกัสที่ใช้]

a6: จุดโฟกัสที่ใช้

a7

[บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกล้อง]

a7: บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกล้อง

a8

[เปิดใช้ AF]

a8: เปิดใช้ AF

a9

[จุดโฟกัสแบบวนรอบ]

a9: จุดโฟกัสแบบวนรอบ

a10

[ตัวเลือกจุดโฟกัส]

a10: ตัวเลือกจุดโฟกัส

a11

[AF ขณะแสงน้อย]

a11: AF ขณะแสงน้อย

a12

[วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF] 2

a12: วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF

b [การวัดแสง/ค่าแสง]

b1

[ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง]

b1: ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง

b2

[ชดเชยแสงอย่างง่าย]

b2: ชดเชยแสงอย่างง่าย

b3

[วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ]

b3: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ

b4

[บริเวณที่เน้นกลางภาพ]

b4: บริเวณที่เน้นกลางภาพ

b5

[ชดเชยแสงอย่างละเอียด]

b5: ชดเชยแสงอย่างละเอียด

c [ตั้งเวลา/ล็อค AE]

c1

[ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์]

c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์

c2

[ตั้งเวลาสแตนด์บาย]

c2: ตั้งเวลาสแตนด์บาย

c3

[ตั้งเวลาถ่าย]

c3: ตั้งเวลาถ่าย

c4

[หน่วงเวลาปิดจอภาพ]

c4: หน่วงเวลาปิดจอภาพ

d [การถ่ายภาพ/แสดงผล]

d1

[ความเร็วการถ่ายในโหมด CL]

d1: ความเร็วการถ่ายในโหมด CL

d2

[ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด]

d2: ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด

d3

[ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน]

d3: ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน

d4

[โหมดหน่วงเวลาถ่าย]

d4: โหมดหน่วงเวลาถ่าย

d5

[ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์]

d5: ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์

d6

[เพิ่มช่วงความไวชัตเตอร์ต่ำสุด (M)]

d6: เพิ่มช่วงความไวชัตเตอร์ต่ำสุด (M)

d7

[การเรียงหมายเลขไฟล์]

d7: การเรียงหมายเลขไฟล์

d8

[บันทึกต้นฉบับ (EFFECTS)]

d8: บันทึกต้นฉบับ (EFFECTS)

d9

[ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)]

d9: ดูตัวอย่างค่าแสงที่ตั้งไว้ (Lv)

d10

[แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ]

d10: แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ

d11

[ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส]

d11: ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส

d12

[ไฟหน้าจอ LCD]

d12: ไฟหน้าจอ LCD

d13

[ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง]

d13: ไลฟ์วิวในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง

d14

[VR แบบออพติคอล] 3

d14: VR แบบออพติคอล

e [การถ่ายคร่อม/แฟลช]

e1

[ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช]

e1: ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

e2

[ความไวชัตเตอร์ของแฟลช]

e2: ความไวชัตเตอร์ของแฟลช

e3

[การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช]

e3: การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช

e4

[ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ]

e4: ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ

e5

[โมเดลลิ่งแฟลช]

e5: โมเดลลิ่งแฟลช

e6

[ลำดับการถ่ายคร่อม]

e6: ลำดับการถ่ายคร่อม

f [การควบคุม]

f1

[ปรับแต่งเมนู i]

f1: ปรับแต่งเมนู i

f2

[ปรับแต่งเมนู i (Lv)]

f2: ปรับแต่งเมนู i (Lv)

f3

[กำหนดการควบคุมเอง]

f3: กำหนดการควบคุมเอง

f4

[ปุ่ม OK]

f4: ปุ่ม OK

f5

[แป้นหมุนเลือกคำสั่ง]

f5: แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

f6

[ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน]

f6: ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน

f7

[แสดงค่ากลับด้าน]

f7: แสดงค่ากลับด้าน

f8

[ปุ่ม D]

f8: ปุ่ม D

g [ภาพยนตร์]

g1

[ปรับแต่งเมนู i]

g1: ปรับแต่งเมนู i

g2

[กำหนดการควบคุมเอง]

g2: กำหนดการควบคุมเอง

g3

[ความเร็วของ AF]

g3: ความเร็วของ AF

g4

[ความไวในการติดตามของ AF]

g4: ความไวในการติดตามของ AF

g5

[แสดงไฮไลท์]

g5: แสดงไฮไลท์

  1. รายการที่มีการแก้ไขจากค่าเริ่มต้นจะมีเครื่องหมายดอกจัน (“U“) กำกับไว้

  2. รายการนี้ใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ที่รองรับเท่านั้น

  3. รายการนี้ใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ AF‑P ที่รองรับซึ่งไม่มีสวิทช์ระบบลดภาพสั่นไหวเท่านั้น