การแสดงภาพเต็มจอ

กดปุ่ม K เพื่อดูภาพล่าสุดแบบเต็มจอในจอแสดงผล

 • สามารถแสดงภาพเพิ่มเติมได้โดยการกดปุ่ม 4 หรือ 2; หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของภาพปัจจุบัน ให้กดปุ่ม 1 หรือ 3 ( ข้อมูลภาพถ่าย )

การแสดงภาพขนาดย่อ

ในการดูหลายภาพพร้อมกัน ให้กดปุ่ม W (Y) ขณะที่ภาพแสดงเต็มหน้าจอ

 • จำนวนภาพที่แสดงบนจอภาพสามารถเพิ่มจำนวนได้ตั้งแต่ 4 ถึง 9 ถึง 72 ทุกครั้งที่กดปุ่ม W (Y) และสามารถลดจำนวนการแสดงผลได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม X (T) ใช้ตัวเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพ

การแสดงภาพแบบปฏิทิน

การดูภาพที่ถ่ายในวันที่เลือก ให้กดปุ่ม W (Y) เมื่อภาพ 72 ภาพปรากฏ

 • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง (1, 3, 4 หรือ 2) เพื่อไฮไลท์วันที่ในรายการวันที่ (q) แล้วกดปุ่ม W (Y) เพื่อวางเคอร์เซอร์ในรายการภาพขนาดย่อ (w) กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ภาพในรายการภาพขนาดย่อ ในการกลับสู่รายการวันที่ ให้กดปุ่ม W (Y) อีกครั้ง

 • ในการซูมเข้าภาพที่ไฮไลท์ไว้ในรายการภาพขนาดย่อ ให้กดปุ่ม X (T) ค้างไว้

 • ในการออกจากการแสดงภาพขนาดย่อ ให้กดปุ่ม X (T) เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในรายการวันที่

ปุ่มควบคุมการเล่น

1

O (Q): ลบภาพปัจจุบัน ( การลบภาพ )

2

G: ดูเมนู ( ปุ่ม G)

3

Q/g (U): ป้องกันภาพปัจจุบัน ( การป้องกันไม่ให้ลบภาพ )

4

X (T): ซูมเข้า (การซูมแสดงภาพ)

5

W (Y): ดูหลายภาพพร้อมกัน ( การแสดงภาพขนาดย่อ )

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

สามารถใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสได้เมื่อภาพแสดงขึ้นในจอภาพ ( การควบคุมด้วยระบบสัมผัส )

หมุนเป็นแนวตั้ง

หากต้องการแสดงภาพถ่าย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพบุคคล) ในทิศทางแนวตั้ง ให้เลือก [เปิด] สำหรับ [หมุนแนวตั้ง] ในเมนูแสดงภาพ

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

เมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [แสดงภาพทันทีที่ถ่าย] ในเมนูแสดงภาพ ภาพจะปรากฏในหน้าจอหลังจากถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ (เนื่องจากกล้องอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ภาพจะไม่หมุนเองโดยอัตโนมัติในระหว่างแสดงภาพทันทีที่ถ่าย) ในโหมด Cl, Ch และ Qc การแสดงภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อถ่ายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรกในชุดภาพต่อเนื่องปัจจุบัน

การใช้หน้าจอสัมผัส

ระหว่างการแสดงภาพ จอภาพที่ไวต่อการสัมผัสสามารถใช้เพื่อดูภาพได้ดังต่อไปนี้

การดูภาพอื่น

ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพอื่น

การเลื่อนดูภาพอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ท่านสามารถแตะด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงแถบการเลื่อนภาพ จากนั้นเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูภาพอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

ซูม (เฉพาะภาพเท่านั้น)

ใช้การกางและบีบนิ้วเพื่อซูมเข้าและออก และการเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอ ( ดูภาพใกล้ยิ่งขึ้น: การซูมแสดงภาพ ) ท่านยังสามารถให้แตะจอแสดงผลสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าการแสดงภาพเต็มจอหรือยกเลิกการซูม

การดูภาพขนาดย่อ

หากต้องการ “ซูมออก” เพื่อดูภาพขนาดย่อ ( การแสดงภาพขนาดย่อ ) ให้ใช้การบีบนิ้วในการแสดงภาพเต็มจอ

 • ใช้การบีบนิ้วเข้าและการกางนิ้วออกเพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะแสดงตั้งแต่ 4, 9 และ 72 ภาพ

 • ใช้การบีบนิ้วเข้าเมื่อแสดง 72 ภาพจะนำท่านไปยังการแสดงภาพแบบปฏิทิน ในการกลับไปยังการแสดงภาพแบบ 72 ภาพ ให้ใช้การถ่างนิ้ว

ดูภาพยนตร์

แตะคำแนะนำบนจอภาพเพื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์ (ภาพยนตร์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 1) แตะหน้าจอเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ หรือแตะ Z เพื่อออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ (โปรดทราบว่าสัญลักษณ์บางอย่างในการแสดงผลการเล่นภาพยนตร์จะไม่ตอบสนองต่อการใช้งานหน้าจอสัมผัส)

ปุ่ม i

การกดปุ่ม i ระหว่างการซูมแสดงภาพหรือการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพขนาดย่อจะเป็นการแสดงเมนู i สำหรับโหมดแสดงภาพ เลือกตัวเลือกโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งและปุ่ม J แล้วกดปุ่ม i เพื่อออกจากเมนูและกลับไปยังการแสดงภาพ

ภาพถ่าย

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[ ตัดภาพด่วน] 1

บันทึกสำเนาของภาพปัจจุบันที่ตัดตามพื้นที่ที่มองเห็นในจอแสดงผล ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้เลือกเมื่อแสดงกราฟฮิสโตแกรม ( กราฟ RGB ฮิสโตแกรม )

[ให้คะแนน]

ให้คะแนนภาพปัจจุบัน ( ให้คะแนนภาพ )

[เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (สมาร์ทดีไวซ์)]

เลือกภาพปัจจุบันเพื่ออัปโหลด ( การเลือกภาพถ่ายสำหรับอัปโหลด ) ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

[เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC)]

[เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (WT)]

[รีทัช]

ใช้ตัวเลือกในเมนูรีทัช ( N เมนูรีทัช: การสร้างสำเนาภาพรีทัช ) เพื่อสร้างสำเนาภาพรีทัชของรูปภาพปัจจุบัน

[เปรียบเทียบภาพคู่กัน] 2

เปรียบเทียบสำเนาภาพรีทัชกับภาพต้นฉบับ

[เลือกช่องบรรจุการ์ดและโฟลเดอร์]

เลือกโฟลเดอร์สำหรับแสดงภาพ ไฮไลท์ช่องบรรจุการ์ด แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ในการ์ดที่เลือก จากนั้นไฮไลท์โฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม J เพื่อดูภาพในโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์

[เลือก R, G, B] 3

กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกช่องสีสำหรับการแสดงไฮไลท์

 1. แสดงระหว่างการซูมแสดงภาพเท่านั้น

 2. ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกสำเนาภาพรีทัช (แสดงด้วยสัญลักษณ์ N) หรือเลือกรูปภาพต้นฉบับไว้สำหรับสำเนาภาพรีทัช

 3. ใช้ได้เฉพาะเมื่อไฮไลท์และกราฟ RGB ฮิสโตแกรมแสดงขึ้น

[เปรียบเทียบภาพคู่กัน]

เลือก [เปรียบเทียบภาพคู่กัน] เพื่อเปรียบเทียบสำเนาภาพรีทัชกับภาพต้นฉบับที่ไม่ได้รีทัช

1

ตัวเลือกที่ใช้สร้างสำเนา

2

ภาพต้นฉบับ

3

สำเนาภาพรีทัช

 • ภาพต้นฉบับจะปรากฏทางด้านซ้าย ส่วนสำเนาภาพรีทัชจะแสดงทางด้านขวา

 • ตัวเลือกที่ใช้ในการสร้างภาพใหม่แสดงไว้ที่ด้านบนของจอภาพ

 • กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนไปมาระหว่างภาพต้นฉบับกับสำเนาภาพรีทัช

 • หากสำเนาถูกสร้างขึ้นจากภาพต้นฉบับหลายภาพโดยใช้ [การซ้อนภาพ] ให้กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพอื่น

 • ถ้าต้นฉบับถูกคัดลอกหลายครั้ง ให้กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพอื่น

 • ในการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X (T) ค้างไว้

 • กดปุ่ม J เพื่อกลับไปที่การแสดงภาพโดยมีภาพที่ไฮไลท์ไว้ปรากฏแบบเต็มจอ

 • หากต้องการออกไปที่การแสดงภาพ ให้กดปุ่ม K

 • ภาพต้นฉบับจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าภาพใหม่สร้างจากภาพที่มีการป้องกันในปัจจุบัน

 • ภาพต้นฉบับจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าภาพใหม่สร้างจากภาพที่ถูกลบไปแล้ว

ภาพยนตร์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[ให้คะแนน]

ให้คะแนนภาพยนตร์ปัจจุบัน ( ให้คะแนนภาพ )

[เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (PC)]

เลือกภาพยนตร์ปัจจุบันเพื่ออัปโหลด ( การเลือกภาพถ่ายสำหรับอัปโหลด ) ตัวเลือกที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

[เลือก/ไม่เลือกเพื่อส่ง (WT)]

[ปรับระดับเสียง]

ปรับระดับเสียงการเล่น

[ตัดภาพยนตร์]

ตัดบางส่วนจากภาพยนตร์ปัจจุบันและบันทึกสำเนาที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ใหม่ (การตัดส่วนของภาพยนตร์)

[เลือกช่องบรรจุการ์ดและโฟลเดอร์]

เลือกโฟลเดอร์สำหรับแสดงภาพ ไฮไลท์ช่องบรรจุการ์ด แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ในการ์ดที่เลือก จากนั้นไฮไลท์โฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม J เพื่อดูภาพในโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์

[เลือก R, G, B] *

กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อเลือกช่องสีสำหรับการแสดงไฮไลท์

 • ใช้ได้เฉพาะในการแสดงไฮไลท์และกราฟ RGB ฮิสโตแกรมเท่านั้น

ภาพยนตร์ (หยุดเล่นชั่วคราว)

ตัวเลือก

คำอธิบาย

9

[เลือกจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด]

ตัดบางส่วนจากภาพยนตร์ปัจจุบันและบันทึกสำเนาที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ใหม่ (การตัดส่วนของภาพยนตร์)

4

[บันทึกเฟรมปัจจุบัน]

บันทึกเฟรมที่เลือกเป็นภาพนิ่ง JPEG (การบันทึกเฟรมที่เลือก)

r

[เพิ่มดัชนี]

เพิ่มดัชนีในภาพยนตร์ขณะที่เล่น (การเพิ่มดัชนีในภาพยนตร์) ดัชนีสามารถใช้เพื่อค้นหาเฟรมอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่นและการแก้ไข

o

[ลบดัชนี]

การลบดัชนี (การลบดัชนี)