ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อยึดชุดแฟลชเสริมภายนอกบนกล้องและถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

 1. ประกอบชุดแฟลชเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

  โปรดดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือที่ให้มากับชุดแฟลช

 2. เปิดกล้องและชุดแฟลช

  แฟลชจะเริ่มชาร์จ; สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน (c) จะปรากฏในช่องมองภาพเมื่อชาร์จเรียบร้อยแล้ว

 3. ปรับการตั้งค่าแฟลช

  เลือกโหมดควบคุมแฟลช ( โหมดควบคุมแฟลช ) และโหมดแฟลช ( โหมดแฟลช )

 4. ปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

 5. ถ่ายภาพ

ความไวชัตเตอร์

เมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก จะสามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์ได้ดังนี้:

โหมด

ความไวชัตเตอร์

b, P, A, EFCT (ยกเว้น j และ m)

กล้องตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–1/60 วินาที) *

S

ค่าที่ผู้ใช้เลือก (1/200 วินาที–30 วินาที)

M

ค่าที่ผู้ใช้เลือก (1/200 วินาที–30 วินาที, Bulb, Time)

 • ความไวชัตเตอร์อาจถูกตั้งค่าให้ต่ำลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเป็นแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สองที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ หรือแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำพร้อมระบบลดตาแดง

ชุดแฟลชของผู้ผลิตรายอื่น

ไม่สามารถใช้กล้องกับชุดแฟลชที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน 250 โวลต์กับหน้าสัมผัส X ของกล้องหรือหน้าสัมผัสวงจรบนช่องเสียบอุปกรณ์เสริม การใช้ชุดแฟลชดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้กล้องทำงานผิดปกติ แต่ยังสามารถทำลายวงจรซิงค์แฟลชของกล้องและ/หรือแฟลชได้อีกด้วย

การควบคุมแฟลช i‑TTL

เมื่อชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting System ถูกติดตั้งและตั้งค่าเป็น TTL กล้องจะใช้การควบคุมแฟลชนำสำหรับการควบคุมแฟลชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i‑TTL หรือแบบมาตรฐาน การควบคุมแฟลช i‑TTL จะใช้งานไม่ได้กับชุดแฟลชที่ไม่รองรับระบบ Nikon Creative Lighting System กล้องรองรับการควบคุมแฟลช i‑TTL ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:

การควบคุมแฟลช

คำอธิบาย

แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i‑TTL

กล้องใช้การควบคุมแฟลชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i‑TTLให้มีความสมดุลตามธรรมชาติระหว่างวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ หลังจากกดปุ่มกดชัตเตอร์และทันทีก่อนที่จะปล่อยแสงแฟลชหลัก ชุดแฟลชจะปล่อยแสงแฟลชนำที่กล้องใช้เพื่อปรับแสงแฟลชให้เหมาะสมเพื่อความสมดุลระหว่างวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ

แฟลชลบเงา i‑TTL มาตรฐาน

กล้องจะปรับกำลังแฟลชเพื่อปรับแสงของเฟรมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน; โดยไม่คำนึงถึงความสว่างพื้นหลัง แนะนำสำหรับการถ่ายภาพที่เน้นวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลังหรือเมื่อใช้การชดเชยแสง

 • แฟลชลบเงา i‑TTL มาตรฐานจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือก [วัดแสงเฉพาะจุด]