การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ

การตั้งค่าพื้นที่ภาพสามารถแสดงได้โดยการเลือก [พื้นที่ภาพ] ในเมนูถ่ายภาพ

เลือกพื้นที่ภาพ

เลือกพื้นที่ภาพ ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

c

[FX (36×24)]

ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ FX ด้วยมุมมองภาพเทียบเท่ากับเลนส์ NIKKOR ของกล้องรูปแบบ 35 มม.

a

[DX (24×16)]

ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ DX ในการคำนวณทางยาวโฟกัสของเลนส์โดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ให้คูณด้วย 1.5

m

[1:1 (24×24)]

ภาพจะถูกบันทึกด้วยสัดส่วนภาพ 1 : 1

Z

[16:9 (36×20)]

ภาพจะถูกบันทึกด้วยสัดส่วนภาพ 16 : 9

1

FX (36×24)

2

DX (24×16)

3

1:1 (24×24)

4

16:9 (36×20)

5

วงกลมภาพรูปแบบ DX (24×16)

6

วงกลมภาพรูปแบบ FX (36×24)

เลนส์ DX

เลนส์ DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับกล้องรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกว่าเลนส์สำหรับกล้องรูปแบบ 35 มม. หากตั้งค่าปิด [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ] และได้เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [DX (24×16)] (รูปแบบ DX) ไว้สำหรับ [เลือกพื้นที่ภาพ] เมื่อติดตั้งเลนส์ DX เข้ากับกล้อง ขอบภาพจะมืด ซึ่งอาจไม่ปรากฏในช่องมองภาพ แต่เมื่อแสดงภาพ ท่านอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด

การเลือกพื้นที่ภาพผ่านปุ่มและแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

หาก [เลือกพื้นที่ภาพ] ถูกกำหนดให้กับปุ่มโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f3 [กำหนดการควบคุมเอง] สามารถเลือกพื้นที่ภาพได้โดยกดปุ่มและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

 • การตัดส่วนภาพที่เลือกไว้จะปรากฏในช่องมองภาพ (เลือกพื้นที่ภาพ)

 • ตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับพื้นที่ภาพในขณะนั้นสามารถแสดงในแผงควบคุมและช่องมองภาพโดยการกดปุ่มที่กำหนดเป็น [เลือกพื้นที่ภาพ]

พื้นที่ภาพ

การแสดงผล

[FX (36×24)]

[DX (24×16)]

[1:1 (24×24)]

[16:9 (36×20)]

 • จะใช้ปุ่มควบคุมกล้องเพื่อเลือกพื้นที่ภาพไม่ได้เมื่อติดตั้งเลนส์ DX และเปิด [ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

ขนาดภาพ

ขนาดภาพจะแตกต่างกันตามตัวเลือกที่ได้เลือกไว้สำหรับพื้นที่ภาพ

[ตัดส่วน DX อัตโนมัติ]

เลือกว่าจะให้กล้องเลือกพื้นที่ภาพ [DX (24×16)] (รูปแบบ DX) โดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อติดตั้งเลนส์ DX

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[เปิด]

กล้องจะเลือกพื้นที่ภาพ [DX (24×16)] (รูปแบบ DX) โดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อติดตั้งเลนส์ DX

[ปิด]

ปิดใช้การเลือกพื้นที่ภาพอัตโนมัติ

มาสก์การแสดงผลในช่องมองภาพ

หากเลือก [เปิด] ไว้ พื้นที่ภายนอกการครอบตัด (ยกเว้น [FX (36×24)]) จะแสดงเป็นสีเทาในช่องมองภาพ

การปรับคุณภาพของภาพ

เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่ใช้เมื่อบันทึกภาพ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[NEF (RAW) + JPEG Finem]

บันทึกภาพแต่ละภาพเป็นสองภาพ: ภาพ NEF (RAW) และสำเนาภาพ JPEG

 • สำหรับสำเนาภาพ JPEG ท่านสามารถเลือกจากตัวเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพหรือขนาดไฟล์ ตัวเลือกที่มีดาว (“m”) จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพ ตัวเลือกที่ไม่มีดาว (“m”) จะให้ความสำคัญกับขนาดไฟล์

 • ขณะแสดงภาพจะแสดงเฉพาะสำเนาภาพ JPEG เท่านั้น สามารถดูภาพ NEF (RAW) ได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

 • การลบสำเนาภาพ JPEG ออกจากกล้องจะเป็นการลบภาพ NEF (RAW) ไปด้วย

[NEF (RAW) + JPEG Fine]

[NEF (RAW) + JPEG Normalm]

[NEF (RAW) + JPEG Normal]

[NEF (RAW) + JPEG Basicm]

[NEF (RAW) + JPEG Basic]

[NEF (RAW)]

บันทึกภาพในรูปแบบ NEF (RAW)

[JPEG Finem]

บันทึกภาพในรูปแบบ JPEG “Fine” ให้ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่า “Normal” และ “Normal” ให้ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่า “Basic”

 • เลือกตัวเลือกที่มี m เพื่อเพิ่มคุณภาพสูงสุด เลือกตัวเลือกที่ไม่มี m เพื่อให้ไฟล์ภาพทุกภาพมีขนาดเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป

[JPEG Fine]

[JPEG Normalm]

[JPEG Normal]

[JPEG Basicm]

[JPEG Basic]

NEF (RAW)
 • ไฟล์ NEF (RAW) มีนามสกุล “*.nef”

 • กระบวนการแปลงภาพ NEF (RAW) ไปเป็นรูปแบบอื่นที่ใช้งานได้สะดวก เช่น JPEG เรียกว่า “โปรเซสภาพ NEF (RAW)” ระหว่างขั้นตอนนี้ สามารถปรับ Picture Control และการตั้งค่าต่างๆ เช่น การชดเชยแสงและไวต์บาลานซ์ได้อย่างอิสระ

 • ข้อมูล RAW จะไม่ได้รับผลกระทบจากการโปรเซสภาพ NEF (RAW) และคุณภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าภาพจะได้รับการประมวลผลหลายครั้งในการตั้งค่าที่ต่างกัน

 • โปรเซสภาพ NEF (RAW) สามารถทำได้ในกล้องโดยใช้รายการ [โปรเซสภาพ NEF (RAW)] ในเมนูรีทัชหรือบนคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ NX Studio ของ Nikon สามารถดาวน์โหลด NX Studio ได้ฟรีจากศูนย์กลางดาวน์โหลดของ Nikon

การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพ

ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านสามารถเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพได้โดยกดปุ่ม X (T) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ [คุณภาพของภาพ]

สามารถปรับคุณภาพของภาพได้โดยใช้รายการ [คุณภาพของภาพ] ในเมนูถ่ายภาพได้เช่นกัน ใช้รายการ [คุณภาพของภาพ] ในเมนูถ่ายภาพเพื่อปรับคุณภาพของภาพระหว่างไลฟ์วิว

บันทึกภาพไปยังการ์ดหน่วยความจำสองใบ

หากเลือก [RAW ช่องที่ 1 - JPEG ช่องที่ 2] ไว้สำหรับ [หน้าที่ของการ์ดในช่องที่ 2] เมื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น NEF (RAW) + JPEG สำเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกลงในการ์ดในช่องที่ 1 และสำเนาภาพ JPEG ลงในการ์ดในช่องที่ 2

การเลือกขนาดภาพ

เลือกขนาดสำหรับภาพ JPEG ใหม่ ขนาดของภาพ JPEG สามารถเลือกได้จาก [ใหญ่], [กลาง] และ [เล็ก] จำนวนพิกเซลในภาพจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับพื้นที่ภาพ ( การปรับการตั้งค่าพื้นที่ภาพ )

พื้นที่ภาพ

ตัวเลือก

ขนาด (พิกเซล)

ขนาดที่พิมพ์ (ซม.) *

[FX (36×24)] (รูปแบบ FX)

ใหญ่

6048 × 4024

51.2 × 34.1

กลาง

4528 × 3016

38.3 × 25.5

เล็ก

3024 × 2016

25.6 × 17.1

[DX (24×16)] (รูปแบบ DX)

ใหญ่

3936 × 2624

33.3 × 22.2

กลาง

2944 × 1968

24.9 × 16.7

เล็ก

1968 × 1312

16.7 × 11.1

[1:1 (24×24)]

ใหญ่

4016 × 4016

34.0 × 34.0

กลาง

3008 × 3008

25.5 × 25.5

เล็ก

2000 × 2000

16.9 × 16.9

[16:9 (36×20)]

ใหญ่

6048 × 3400

51.2 × 28.8

กลาง

4528 × 2544

38.3 × 21.5

เล็ก

3024 × 1696

25.6 × 14.4

 • ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพ์ที่ 300 dpi ขนาดพิมพ์หน่วยเป็นนิ้วเท่ากับขนาดของภาพเป็นพิกเซลหารด้วยความละเอียดของเครื่องพิมพ์ในจุดต่อนิ้ว (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)

การเลือกขนาดภาพ

ระหว่างการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านสามารถเลือกขนาดภาพได้โดยกดปุ่ม X (T) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ [ขนาดภาพ]

สามารถปรับขนาดภาพ JPEG ได้โดยใช้รายการ [ขนาดภาพ] ในเมนูถ่ายภาพได้เช่นกัน ใช้รายการ [ขนาดภาพ] ในเมนูถ่ายภาพเพื่อปรับขนาดของภาพระหว่างไลฟ์วิว