Vælg de funktioner, der knyttes til kameraets knapper, hvad enten de anvendes individuelt eller i kombination med kommandohjulene.

Tryk

Vælg funktioner for følgende knapper, markér den ønskede indstilling, og tryk midt på multivælgeren:

0 Knappen Pv
v Knappen Fn1
x Knappen Fn2
V Knappen AF-ON
8 Sekundær vælgers midte

S Obj. fokusfunktionsknap. *

Objektivets fokusfunktionsknapper kan kun anvendes til den anviste funktion, når der er valgt AF-L med fokusfunktionsvælgeren.

Obj. fokusfunktionsknap.

"Tryk" og "Tryk + kommandohjul"

Visse funktioner kan ikke knyttes samtidigt til begge funktionerne "tryk" og "tryk + kommandohjul" for nogle knapper. Ved tilknytning af en sådan funktion til "tryk", når den allerede er knyttet til "tryk + kommandohjul", sættes indstillingen "tryk + kommandohjul" til Ingen, mens tilknytning af en sådan funktion til "tryk + kommandohjul", når den allerede er knyttet til "tryk", sætter indstillingen "tryk" til Ingen.

Funktionerne, der kan knyttes til disse knapper, er som følger:

Indstilling 0 v x V 8 S
AForudindstill. af fokuspunkt
KIndstilling af AF-metode
qIndstilling af AF-met. + AF-ON
qDybdeskarphed
rFV-lås
BAE/AF-lås
CKun AE-lås
DAE-lås (nulstil ved udløsning)
EAE-lås (hold)
FKun AF-lås
AAF-ON
hIDeaktiver/aktiver
1Bracketing-billedserie
4+ NEF (RAW)
LMatrix-lysmåling
MCentervægtet lysmåling
NSpotmåling
tHøjlysvægtet lysmåling
bGitterlinjer i søgeren
!Virtuel horisont i søger
cValg af synkr. udløsning
%MIN MENU
3Åbn toppunkt i MIN MENU
KBilledvisning
cKlassificering
JVælg midterste fokuspunkt
KMarkér aktivt fokuspunkt
Ingen

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

Virtuel horisont

Ved tryk på en knap, hvortil Virtuel horisont i søger er blevet knyttet, vises indikatorer for hældning og rulning i søgeren. Tryk på knappen endnu en gang for at slette indikatorerne fra visningen.

Rul

Kamera tiltet mod højre Kamera plant Kamera tiltet mod venstre

Hældning

Kamera tiltet fremad Kamera plant Kamera tiltet bagud

Funktionerne for hældnings- og rulleindikatorerne byttes om, når kameraet drejes for at tage billeder i "højt" (portræt) format. Bemærk, at visningen muligvis ikke er nøjagtig, når kameraet er tiltet fremad eller bagud i en skarp vinkel. Hvis kameraet er ude af stand til at måle tilt, vises tiltgraden ikke.

Tryk + kommandohjul

For at vælge funktioner til følgende knapper i kombination med kommandohjulene skal du markere den ønskede indstilling og trykke midt på multivælgeren:

1 Knappen Pv + y
w Knappen Fn1 + y
9 Sekundær vælgers midte + y

n Knappen BKT + y
Q Videooptageknap + y *

Vælg funktionen for videooptageknappen i kombination med kommandohjulene, når Live View-vælgeren drejes hen på C.

Knappen BKT

Hvis high dynamic range eller multieksponering er aktiv, når der er knyttet en anden funktion til knappen BKT, kan knappen BKT ikke anvendes i kombination med et kommandohjul, før high dynamic range eller optagelse af multieksponering afsluttes.

Funktionerne, der kan knyttes til disse knapper, er som følger:

Indstilling 1 w 9 n Q
JVælg billedområde
$Lukkertids- og blændelås
vTid/blændeåbning med 1 trin
wVælg ikke-CPU objektivnr.
yAktiv D-Lighting
zEksp.forsinkelsesindstilling
nBilledoptagemenuhukomm.
vEksponeringsindstilling
mHvidbalance
tAuto-bracketing
$Multieksponering
2HDR (high dynamic range)
Ingen

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

Sekundær vælger

For at vælge funktion for sekundærvælgeren skal du markere 7 Sekundær vælger og trykke midt på multivælgeren. Sekundærvælgeren kan anvendes til valg af fokuspunkt (x Valg af fokuspunkt) eller til duplikering af funktionen, der udføres af multivælgeren (Y Samme som multivælger). Hvis Y Samme som multivælger er valgt, kan du endvidere trykke på 2 og vælge Zoom under billedvisning for at vælge funktionen for den sekundære vælger i zoom under billedvisning: Rul igennem billeder (Rul) eller få vist andre billeder med samme zoomforhold (Vis næste/foregående billede).

7 Sekundær vælger

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video