Vælg tonehøjden og lydstyrken for det bip, der lyder, når kameraet fokuserer ved hjælp af single AF (AF-S), når fokus låser under Live View-fotografering, mens udløserens timer tæller ned i selvudløserindstilling, hvis der trykkes på udløserknappen, når der er isat et skrivebeskyttet hukommelseskort, når der trykkes på udløserknappen anden gang under fotografering med hævet spejl, når time-lapse-fotografering slutter, eller berøringsskærmen anvendes til indtastning på tastaturet (0 Indtastning af tekst). Bemærk, at uanset den valgte indstilling lyder der ikke et bip i indstilling for video eller udløserindstillingerne Dæmpet lukkerlyd (indstillingerne Q og Qc), eller når der er valgt en anden indstilling end Fra for Lydløs Live View-fotografer. (0 Lydløs Live View-fotografer.). Der lyder intet bip, når kameraet fokuserer ved hjælp af single AF, hvis der er valgt Udløser for brugerindstilling a2 (Valg af AF-S-prioritering, 0 a2: Valg af AF-S-prioritering).

Bip til/fra

Vælg Fra (kun berøringsknapper) for at slå kameraets lyde fra som modsvar til berøringsskærmens knapper, eller vælg Fra for at undgå biplydene begge steder fra. Når der er valgt en anden indstilling end Fra, vises c i informationsvisningen.

Lydstyrke

Justér lydstyrken af bippet.

Tonehøjde

Vælg tonehøjde for bippet mellem Høj og Lav.