Hvis Til er valgt, behandles billeder taget ved længere lukkertider end 1 sek. for at reducere støj (lyse pletter eller tåge). Den nødvendige tid til billedbehandling fordobles groft sagt; under behandling blinker "l m" i visningerne af lukkertid/blændeåbning, og der kan ikke tages billeder (hvis kameraet slukkes, før behandlingen er fuldført, gemmes billedet, men der udføres ikke støjreduktion). I kontinuerlig udløserindstilling mindskes billedhastigheden, og mens billederne behandles, forringes hukommelsesbufferens kapacitet.