Denne indstilling styrer, om knappen E er nødvendig for at indstille eksponeringskompensation. Hvis Til (automatisk nulstilling) eller Til er valgt, blinker 0 midt i eksponeringsvisningen, selv når eksponeringskompensationen er indstillet til ±0.

Skift primært/sekundært

Hvilket hjul, der anvendes til indstilling af eksponeringskompensation, når Til (automatisk nulstilling) eller Til er valgt for brugerindstilling b4 (Nem eksponeringskomp.), afhænger af den valgte indstilling for brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul, 0 f4: Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært > Eksponering.

  f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært > Eksponering
Til Til (indstilling A) Fra
Eksponeringsindstilling P Sekundært kommandohjul Sekundært kommandohjul Sekundært kommandohjul
S Primært kommandohjul Sekundært kommandohjul Sekundært kommandohjul
A Sekundært kommandohjul Sekundært kommandohjul Primært kommandohjul
M N/A

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video