Opret brugerdefinerede Picture Controls.

Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls

De Picture Controls, der følger med kameraet kan ændres og gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.

 1. Vælg Gem/rediger.

  Markér Gem/rediger, og tryk på 2.

 2. Vælg en Picture Control.

  Markér en eksisterende Picture Control, og tryk på 2, eller tryk på J for at fortsætte til trin 4 og gemme en kopi af den markerede Picture Control uden at foretage flere ændringer.

 3. Redigér den valgte Picture Control.

  For at annullere alle ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne skal du trykke på knappen O (Q). Tryk på J, når indstillingerne er som ønsket.

 4. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9), og tryk på 2.

 5. Navngiv Picture Control.

  Der vises en dialogboks for indtastning af tekst. Nye Picture Controls navngives som standard ved at tilføje et tocifret tal (tildeles automatisk) til navnet på den eksisterende Picture Control; for at vælge et andet navn skal du omdøbe Picture Control som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst). Tryk på knappen for valg af tastatur for at rulle gennem tastaturerne for store bogstaver, små bogstaver og symboler. Brugerdefinerede Picture Controls kan indeholde op til nitten tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.

  Navnefelt

  Tastaturfelt Valg af tastatur

Indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls

De tilgængelige indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls er de samme som dem, den brugerdefinerede Picture Control blev baseret på.

Ikonet for original Picture Control

Den originale forudindstillede Picture Control, som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, indikeres med et ikon i øverste højre hjørne af redigeringsvisningen.

Ikon for original Picture Control