Denne indstilling styrer flashsynkroniseringshastigheden.

Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for flashsynkroniseringshastighed

For at fastsætte lukkertiden ved grænsen for synkroniseringshastighed i eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik eller manuel skal du vælge den næstlangsomste lukkertid efter den langsomst mulige lukkertid (30 sek. eller %). Der vises et X (flashsynkroniseringsindikator) i søgeren og på kontrolpanelet sammen med flashsynkroniseringshastighed.

Auto FP High-Speed-synkronisering

Auto FP High-Speed-synkronisering gør det muligt at anvende flashen ved den højeste lukkertid, som kameraet understøtter, og vælge maksimumblænden for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er taget i modlys ved høj sol. Flashindikatoren i informationsvisningen viser "FP", når auto FP High-Speed-synkronisering er aktiveret.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video