Vælg flashstyringsindstilling for ekstra flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko, og justér indstillingerne for optagelse med ekstern flash. For information om fotografering med fjernbetjent flash ved hjælp af flere flashenheder, se “Ekstra flashenheder” (0 Ekstra flashenheder).

Flashstyringsindstilling

Når der er monteret en flashenhed af typen SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 på kameraet, kan flashstyringsindstilling, flashniveau og andre flashindstillinger justeres ved hjælp af punktet Flashstyring > Flashstyringsindstilling i billedoptagemenuen (ved SB-5000 kan disse indstillinger også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden). De tilgængelige indstillinger varierer med den anvendte flash, mens de indstillinger, der vises under Flashstyringsindstilling varierer med den valgte indstilling. Indstillingerne for andre flashenheder kan kun justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

  • TTL: i-TTL-indstilling. Ved SB-500, SB-400 og SB-300 kan flashkompensationen justeres ved hjælp af knappen W (M).
  • Automatisk ekstern flash: I denne indstilling justeres flasheffekten automatisk i henhold til den mængde lys, der reflekteres af motivet; flashkompensation er også tilgængelig. Automatisk ekstern flash understøtter indstillingerne "automatisk blænde" (qA) og "ikke-TTL auto" (A); ikke-TTL auto vælges automatisk, hvis der er monteret et ikke-CPU-objektiv uden angivelse af brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 Data om ikke-CPU objektiv). Du kan finde yderligere information i brugervejledningen til flashenheden.
  • Manuel afstandsprioritering: Vælg afstanden til motivet; flasheffekten justeres automatisk. Flashkompensation er også tilgængelig.
  • Manuel: Vælg flashniveauet manuelt.
  • Stroboskopflash: Flashen går af gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver multieksponeringseffekt. Vælg flashniveau (Udladning), maksimalt antal gange, enheden går af (Ant. gange) og antal gange, flashen går af pr. sekund (Hyppighed målt i hertz). De tilgængelige indstillinger for Ant. gange varierer alt efter de valgte indstillinger for Udladning og Hyppighed; se dokumentationen, der følger med flashenheden for detaljer.

Indstillinger for trådløs flash

Justér indstillingerne for samtidig trådløs styring af flere fjernbetjente flashenheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når flashenhederne SB-5000 eller SB-500 eller en trådløs fjernbetjening af typen WR-R10 er monteret på kameraet.

WR-R10

En WR-A10-adapter er påkrævet ved anvendelse af WR-R10. Sørg for at opdatere firmwaren til WR-R10 til den seneste version (version 3.0 eller senere); for information om firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område.

Fjernbetjent flashstyring

Vælg mellem følgende indstillinger for fjernbetjent flashfotografering.

Opl. om radiobølgeb. fj. flash

Få vist de flashenheder, der aktuelt styres ved hjælp af radiobølgestyret AWL.