Vælg, hvor længe skærmen forbliver tændt, når der ikke udføres nogen handlinger under billedvisning (Billedvisning; standardindstilling: 10 sek.) og billedtjek (Billedtjek; standardindstilling: 4 sek.), når der vises menuer (Menuer; standardindstilling: 1 minut) eller information (Informationsvisning; standardindstilling: 10 sek.) eller under Live View og videooptagelse (Live View; standardindstilling: 10 minutter). Vælg en kortere tid for slukning af skærm for længere batteribrugstid.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video