Vælg, hvor længe kameraet fortsætter med at måle eksponeringen, når der ikke udføres nogen handlinger. Lukkertids- og blændevisningerne på kontrolpanelet og i søgeren slukker automatisk, når standbytimeren udløber.

Vælg en kortere forsinkelse for standbytimeren for længere batteribrugstid.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video