Sammenlign retoucherede kopier med de originale billeder. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises ved visning af en kopi eller en original i fuldskærmsvisning, og du derefter enten (a) holder J nede og trykker på den og trykker på 2 eller (b) trykker på i og vælger Retouchering.

 1. Vælg et billede.

  Vælg en retoucheret kopi (vises af ikonet &) eller en original, der er blevet retoucheret.

 2. Få vist retoucheringsindstillingerne.

  Tryk på 2, mens du trykker på knappen J og holder den nede, eller tryk på i, og vælg Retouchering.

 3. Vælg Sammenligning side om side.

  Markér Sammenligning side om side, og tryk på J.

 4. Sammenlign kopien med originalen.

  Kildebilledet vises i venstre side, den retoucherede kopi vises i højre side, og indstillingerne, der blev anvendt til at oprette kopien, vises øverst i visningen. Tryk på 4 eller 2 for at skifte mellem kildebilledet og den retoucherede kopi. Tryk på knappen X, og hold den nede for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning. Hvis kopien blev oprettet ud fra to kildebilleder ved hjælp af Billedsandwich, eller hvis kilden er blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3 for at få vist det andet kildebillede. For at afslutte og gå til billedvisning skal du trykke på knappen K eller trykke på J for at afslutte og gå til billedvisning med det markerede billede valgt.

  Valg foretaget for at oprette kopi

  Kildebillede Retoucheret kopi

Sammenligning side om side

Kildebilledet vises ikke, hvis kopien blev oprettet af et beskyttet billede eller siden er blevet slettet eller skjult (0 Beskyttede og skjulte billeder).