Hvis Til er valgt, når kameraet anvendes med en ekstra flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting system, udsendes der et pilotlys, når der trykkes på knappen Pv på kameraet. Der udsendes intet pilotlys, hvis Fra er valgt.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video