Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie i kontinuerlig indstilling, kan indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 200. Bemærk, at uanset den valgte indstilling er der ingen grænse for antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, når der er valgt en lukkertid på 4 sek. eller længere i eksponeringsindstilling S eller M.

Hukommelsesbufferen

Den valgte indstilling for brugerindstilling d2 uagtet, bliver optagelse langsommere, efterhånden som hukommelsesbufferen bliver fyldt (tAA).

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video