Izvēlieties spilgtumu, kas nepieciešams, lai iedarbinātu video izgaismojumu displeju. Jo mazāka vērtība, jo lielāks ir spilgtuma diapazons, kas tiks parādīts kā gaišie apgabali. Atlasot iestatījumu 255, izgaismojumu displejs rādīs tikai potenciāli pāreksponētos apgabalus.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)