Ubacite punjivu bateriju i uključite punjač (u zavisnosti od zemlje ili regije, punjač dolazi ili sa AC adapterom za zid ili sa napojnim kablom). Istrošena punjiva baterija će se u potpunosti napuniti za otprilike dva sata i 35 minuta.

  • AC adapter za zid: Ubacite AC adapter za zid u AC ulaz punjača (). Skliznite bravicu AC adaptera za zid kao što je prikazano () i rotirajte adapter na 90 ° kako biste ga fiksirali (). Ubacite punjivu bateriju i uključite punjač.

    Bravica AC adaptera za zid

  • Napojni kabl: Nakon povezivanja napojnog kabla sa utičnicom u prikazanom smeru, ubacite punjivu bateriju i uključite kabl.

Lampica CHARGE (PUNITI) će bljeskati dok se punjiva baterija puni.

Punjenje punjive baterije

Punjenje završeno

Punjiva baterija i punjač

Pročitajte i sledite upozorenja i mere predostrožnosti u „Zarad vaše bezbednosti“ (0 Zarad vaše bezbednosti) i „Briga o fotoaparatu i punjivoj bateriji: upozorenja“ (0 Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji: upozorenja).