Ne-CPU objektivi mogu da se koriste u režimima ekspozicije A i M, sa blendom podešenom koristeći prsten blende objektiva. Navodeći podatke o objektivu (žižnu daljinu objektiva i maksimalni otvor blende), korisnik može da dobije pristup sledećim funkcijama CPU objektiva.

Ako je žižna daljina objektiva poznata:

 • Zumiranje napajanja može da se koristi sa opcionim blicevima
 • Žižna daljina objektiva je navedena (sa zvezdicom) u prikazu informacije reprodukcije fotografije

Ako je maksimalni otvor blende objektiva poznat:

 • Vrednost blende je prikazana na kontrolnom displeju i tražilu
 • Nivo blica je prilagođen za promene u blendi ako blic podržava qA (automatska blenda) režim
 • Blenda je navedena (sa zvezdicom) na prikazu informacije reprodukcije fotografije

Navođenje i žižne daljine i maksimalnog otvora blende objektiva:

 • Omogućava color matrix merenje (imajte na umu da je možda neophodno koristiti prioritet centra ili spot merenje da bi se dobili tačni rezultati sa nekim objektivima, uključujući Reflex-NIKKOR objektive)
 • Poboljšava preciznost prioriteta centra i spot merenja i i-TTL balansiranog fleša za digitalni SLR

Da biste uneli ili uredili podatke za ne-CPU objektiv:

 1. Izaberite Podaci ne-CPU objektiva.

  Markirajte Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite broj objektiva.

  Markirajte Broj objektiva i pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali broj objektiva.

 3. Unesite žižnu daljinu i blendu.

  Markirajte Žižna daljina (mm) ili Maksimalni otvor blende i pritisnite 4 ili 2 da biste uredili markiranu stavku.

 4. Sačuvajte podešavanja i izađite.

  Pritisnite J. Navedena žižna daljina i blenda će se sačuvati pod izabranim brojem objektiva.

Da biste povratili iz memorije podatke objektiva kada koristite ne-CPU objektiv:

 1. Dodelite ne-CPU objektivu izabran broj za kontrolu fotoaparata.

  Dodelite Izaberi broj ne-CPU objektiva na kontrolu koristeći Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 Korisničko dodeljivanje kontrola).

 2. Koristite izabranu kontrolu da biste birali broj objektiva.

  Pritisnite izabranu kontrolu i rotirajte glavni ili pomoćni komandni točkić dok se željeni broj objektiva ne pojavi na kontrolnom displeju.

  Glavni komandni točkić

  Žižna daljina Maksimalni otvor blende

  Broj objektiva

Žižna daljina nije navedena

Ako prava žižna daljina nije navedena, birajte najbližu vrednost veću od prave žižne daljine objektiva.

Telekonverteri i zumiranje objektiva

Maksimalni otvor blende za telekonvertere je kombinovan maksimalni otvor blende telekonvertera i objektiva. Imajte na umu da podaci objektiva nisu prilagođeni kada su ne-CPU objektivi zumirani ili odzumirani. Podaci za različite žižne daljine mogu da se unesu kao odvojeni brojevi objektiva ili podaci za objektiv mogu da se urede da bi odgovarali novim vrednostima za žižnu daljinu objektiva i maksimalnog otvora blende svaki put kada se zum prilagodi.