Nikonov napredni Creative Lighting System (CLS) nudi poboljšanu komunikaciju između fotoaparata i kompatibilnog blica zarad poboljšanog fotografisanja blicom.

CLS-kompatibilni blicevi

CLS-kompatibilni blicevi
(PDF; 46,5 KB)

SU-800 Wireless Speedlight Commander: Kada je montiran na CLS-kompatibilan fotoaparat, SU-800 može da se koristi kao commander za bliceve SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ili SB-R200 u do tri grupe. Sam SU-800 nije opremljen blicom.

Modelirajuće osvetljenje

CLS-kompatibilni blic emituje modelirajući bljesak kada je Pv dugme fotoaparata pritisnuto. Ova karakteristika može da se koristi sa Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje) da bi se pregledao ukupan efekat osvetljenja koji se dobija sa nekoliko bliceva. Modelirajuće osvetljenje može da se isključi koristeći Prilagođeno podešavanje e5 (Modelirajući bljesak, 0 Modelirajući bljesak).

Drugi blicevi

Drugi blicevi
(PDF; 39,2 KB)

Koristite FV zaključavanje sa opcionim blicevima

FV zaključavanje (0 FV zaključavanje) je dostupno sa opcionim blicevima u TTL-u, i (gde je podržano) u režimima kontrole blica sa monitorskim predbljeskom qA i monitorskim predbljeskom A (pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicom za više informacija). Imajte na umu da kada se Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje) koristi za kontrolu daljinskih bliceva, treba da podesite režim kontrole blica za glavni ili bar za jednu daljinsku grupu na TTL, qA ili A.

Merenje

Merene oblasti za FV zaključavanje kada se koristi opcioni blic su sledeće:

Jedinica blica Režim blica Merena oblast
Samostalni blic i-TTL 6-mm krug u centru kadra
qA Oblast merena od strane merenja ekspozicije blica
Koristi se sa drugim blicevima (Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljenje)) i-TTL Ceo kadar
qA Oblast merena od strane merenja ekspozicije blica
A

Napomene u vezi opcionog blica

Pogledajte uputstvo blica za detaljnije instrukcije. Ako jedinica podržava CLS, pogledajte odeljak za CLS-kompatibilne digitalne SLR fotoaparate. D850 nije uključen u „digitalnu SLR“ kategoriju u uputstvima za SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.

i-TTL kontrola blica može da se koristi pri ISO osetljivostima između 64 i 12800. Pri vrednostima iznad 12800, željeni rezultati se možda neće dobiti pri nekim opsezima ili podešavanjima blende. Ako indikator spremnosti blica (M) bljeska oko tri sekunde nakon što je fotografija snimljena u i-TTL ili ne-TTL automatskom režimu, blic je okinuo pri punoj snazi, a fotografija je možda premalo eksponirana (samo CLS-kompatibilni blicevi).

Kada se SC-serije 17, 28 ili 29 sinhro kabla koriste za fotografisanje sa odvojenim blicom, pravilna ekspozicija se možda neće postići u i-TTL režimu. Preporučujemo da izaberete standardni i-TTL dopunski blic. Snimite probni snimak i pogledajte rezultate na monitoru.

U i-TTL, koristite reflektorski panel blica ili difuzorski adapter za blic dostavljen sa blicom. Ne koristite druge panele kao što su difuzorski paneli, jer to može da proizvede nepravilnu ekspoziciju.

U režimu ekspozicije P, maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen u skladu sa ISO osetljivošću, kao što je ispod prikazano:

Maksimalni otvor blende pri ISO je ekvivalentan:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Ako je maksimalni otvor blende objektiva manji od onog koji je dat iznad, maksimalna vrednost blende će biti maksimalni otvor blende objektiva.

Šum u obliku linija može da se pojavi na fotografijama sa blicom snimljenim sa SD-9 ili SD-8A nosačem dodatnih baterija priključenim direktno na fotoaparat. Smanjite ISO osetljivost ili povećajte razdaljinu između fotoaparata i paketa za napajanje.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400 pružaju smanjenje efekta crvenih očiju, dok SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 i SU-800 pružaju AF-assist osvetljenje sa sledećim ograničenjima:

 • SB-5000: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–135 mm AF objektivi koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.

  Žižna daljina 24–49 mm
  50-84 mm
  85-135 mm
 • SB-910 i SB-900: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 17–135 mm AF objektivi koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.

  Žižna daljina 17-19 mm
  20-135 mm
 • SB-800, SB-600 i SU-800: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–105 mm AF objektivi koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.

  Žižna daljina 24-34 mm
  35–49 mm
  50-105 mm
 • SB-700: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–135 mm AF objektivi koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.

  Žižna daljina 24-27 mm
  28-135 mm

U zavisnosti od objektiva koji se koristi i snimljene scene, indikator ispravnog fokusa (I) može da se prikaže kada subjekat nije u fokusu ili fotoaparat možda neće moći da se fokusira i okidanje zatvarača će biti onemogućeno.

Opcioni blicevi

U režimima kontrole blica i-TTL i automatske blende (qA), korekcija snage blica izabrana sa opcionim blicom ili opcijom Kontrola blica u meniju fotografisanja je dodata na korekciju snage blica izabrane sa W (M) dugmetom i komandnim točkićem.