Merenje utvrđuje kako će fotoaparat podesiti ekspoziciju. Sledeće opcije su dostupne:

Da biste izabrali opciju merenja, pritisnite Y dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na tražilu i kontrolnom displeju.

Y dugme

Glavni komandni točkić

Kontrolni displej

Tražilo

Podaci ne-CPU objektiva

Navođenje žižne daljine i maksimalnog otvora blende ne-CPU objektiva koristeći opciju Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja (0 Ne-CPU objektivi) dopušta fotoaparatu da koristi color matrix merenje kada je matrix izabran i popravlja tačnost merenja sa prioritetom centra i spot merenja. Merenje sa prioritetom centra će se koristiti ako je merenje sa prior. svetlijeg dela izabrano sa ne-CPU objektivima ili ako je matrix merenje izabrano sa ne-CPU objektivima za koje podatak objektiva nije dostavljen. Imajte na umu da merenje sa prioritetom centra takođe može da se koristi ako je merenje sa prior. svetlijeg dela izabrano sa određenim CPU objektivima (AI-P NIKKOR objektivima i AF objektivima koji nisu tipa G, E ili D; 0 Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D).

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

  • Biranjem da li matrix merenje koristi detekciju lica, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b5 (Matrix merenje, 0 Matrix merenje).
  • Pravljenjem odvojenih prilagođavanja za optimalnu ekspoziciju za svaki metod merenja, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b7 (Fino podesi optimalnu eksp., 0 Fino podesi optimalnu eksp.).