Sledite korake ispod da biste izabrali fotografije za otpremanje na pametni uređaj. Filmovi ne mogu da se izaberu za otpremanje; fotografije će se otpremiti pri veličini od 2 megapiksela.

Biranje individualnih fotografija

 1. Izaberite fotografiju.

  Prikažite fotografiju ili je markirajte na listi sličica u reprodukciji sličica.

 2. Opcije prikaza reprodukcije.

  Dugme i Pritisnite dugme i da biste prikazali opcije reprodukcije.

  Dugme i

 3. Birajte Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor.

  Markirajte Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor i pritisnite J. Slike izabrane za otpremanje su navedene od strane W ikone; da biste poništili izabrano, prikažite ili markirajte sliku i ponovite Korake 2 i 3.

Biranje višestrukih fotografija

Sledite korake ispod da biste promenili status otpremanja višestrukih fotografija.

 1. Birajte Izaberi slike.

  U meniju reprodukcije, izaberite Izaberite za slanje na pam. uređaj, zatim markirajte Izaberi slike i pritisnite 2.

 2. Izaberite fotografije.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali fotografije i pritisnite centar višenamenskog birača da biste izabrali ili poništili izabrano (da biste videli markirane slike na punom ekranu, pritisnite i držite X dugme). Izabrane fotografije su obeležene sa W ikonom.

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste završili operaciju.

Opozovi izbor svih fotografija

Da biste opozvali izbor svih fotografija, izaberite Izaberite za slanje na pam. uređaj u meniju reprodukcije, markirajte Opozovi izbor svih i pritisnite J. Potvrdni dijalog će se prikazati; markirajte Da i pritisnite J da biste uklonili oznaku otpremanja sa svih fotografija na memorijskoj kartici.