Filmovi su naznačeni od strane 1 ikone u reprodukciji pune slike (0 Reprodukcija pune slike). Taknite a ikonu na monitoru ili pritisnite centar višenamenskog birača da biste pokrenuli reprodukciju; vašu trenutnu poziciju naznačava traka napredovanja filma.

1 Ikona 1
2 Dužina
3 Ikona a

4 Trenutna pozicija/ukupna dužina
5 Traka napredovanja filma
6 Jačina zvuka
7 Vodič

Sledeće operacije mogu da se izvrše:

Ikona p

Filmovi sa indeksom (0 Indeksi) su naznačeni od strane p ikone u reprodukciji pune slike.