Fotoaparat može da prikaže informacije o blicu za SB-5000 i SB-500 bliceve montirane na šinu za blic i opremu fotoaparata i konfigurisane kao glavni blic za optički AWL, kao i za daljinske bliceve kontrolisane putem radio AWL-a koristeći WR-R10. Da biste videli informacije o blicu u toku fotografisanja tražilom, pritisnite R dugme da biste prikazali informacije o fotografisanju i zatim pritisnite R dugme opet. Prikazana informacija se razlikuje u zavisnosti od režima kontrole blica.

R dugme

Menjanje podešavanja blica

Podešavanja blica mogu da se promene pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu. Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od blica i izabranih podešavanja. Takođe možete probno da testirate blic.

Grupni blic

1 Indikator spremnosti blica 1
2

Daljinska kontrola blica

FP indikator

3 Režim daljinske kontrole blica 2
4

Režim kontrole grupnog blica 3

Režim grupnog blica

Nivo blica (jačina)/korekcija snage blica

5 Kanal 2
6 Režim povezivanja

Brza bežična kontrola

1 Indikator spremnosti blica 1
2

Daljinska kontrola blica

FP indikator

3 Režim daljinske kontrole blica 2
4 A : B odnos
5 Korekcija snage blica
6 Režim kontrole blica grupe C i nivo blica (jačina)
7 Kanal 2
8 Režim povezivanja

Daljinsko ponavljanje

1 Indikator spremnosti blica 1
2 Daljinska kontrola blica
3 Nivo blica (jačina)
4 Režim daljinske kontrole blica 2
5

Emitovan broj (broj puta)

Frekvencija

6 Grupni status (omogućen/onemogućen)
7 Kanal 2
8 Režim povezivanja

Prikazano na radio AWL-u kada su svi blicevi spremni.

Optički AWL je naveden od strane Y, radio AWL od strane Z, zajednički optički i radio AWL od strane Y i Z. Optički AWL kanal za zajednički optički i radio AWL je prikazan samo kada se SB-500 koristi kao glavni blic.

Ikone su prikazane za svaku grupu kada se zajednički optički i radio AWL koristi.

Podešavanja informacije o blicu i fotoaparata

Prikaz informacija blica pokazuje izabrana podešavanja fotoaparata, uključujući režim ekspozicije, brzinu zatvarača, blendu i ISO osetljivost.