Nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija

Pre snimanja fotografija, proverite nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija kao što je ispod opisano.

Nivo punjive baterije

Nivo punjive baterije je prikazan na kontrolnom displeju i tražilu.

Kontrolni displej

Tražilo

Kontrolni displej Tražilo Opis
L Punjiva baterija je u potpunosti napunjena.
K Punjiva baterija je delimično ispražnjena.
J
I
H d Nizak nivo punjive baterije. Napunite punjivu bateriju ili pripremite rezervnu punjivu bateriju.
H
(bljeska)
d
(bljeska)
Okidanje zatvarača je onemogućeno. Napunite ili zamenite punjivu bateriju.

Isključen prikaz fotoaparata

Ako je fotoaparat isključen dok su punjiva baterija i memorijska kartica ubačene, ikona memorijske kartice i broj preostalih ekspozicija će biti prikazani (neke memorijske kartice mogu u retkim slučajevima da prikažu samo ovu informaciju kada je fotoaparat uključen).

Kontrolni displej

Broj preostalih ekspozicija

Fotoaparat ima dva slota za memorijsku karticu: jedan za XQD kartice i drugi za SD kartice. Kada se dve kartice ubace, ulogu koju obe imaju se određuje pomoću izabranih opcija za Izbor primarnog slota i Funkcija sekundarnog slota; kada je Funkcija sekundarnog slota podešena na podrazumevanu vrednost od Višak podataka (0 Korišćenje dve memorijske kartice), kartica u sekundarnom slotu će se samo koristiti kada je kartica u primarnom slotu puna.

Slot za SD karticu

Slot za XQD karticu

Prikaz kontrolnog displeja pokazuje koje su kartice trenutno ubačene (na primer ovde pokazuje displej kada su kartice ubačene u oba slota). Ako se pojavi greška (na primer, ako je memorijska kartica puna ili je kartica u SD slotu zaključana), ikona zahvaćene kartice će bljeskati (0 Poruke o grešci).

Kontrolni displej

Kontrolni displej i tražilo prikazuju broj fotografija koje mogu da se snime pri trenutnim podešavanjima (vrednosti preko 1000 su zaokružene na najbližu stotinu; na primer, vrednosti između 4000 i 4099 su prikazane kao 4,0 k).

Broj preostalih ekspozicija

Kontrolni displej

Tražilo

„Usmeri i snimaj“ fotografisanje

 1. Pripremite fotoaparat.

  Kada kadrirate fotografije u tražilu, držite rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte telo fotoaparata ili objektiva svojom levom rukom.

  Kada kadrirate fotografije u portretnoj (uspravnoj) orijentaciji, držite fotoaparat onako kako je prikazano.

 2. Kadrirajte fotografiju.

  Pri podrazumevanim podešavanjima, fotoaparat će se fokusirati na subjekta u centru tačke fokusa. Kadrirajte fotografiju u tražilu sa glavnim subjektom u centru tačke fokusa.

  Tačka fokusa

 3. Pritisnite dugme okidača do pola.

  Pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali. Indikator ispravnog fokusa (I) će se pojaviti u tražilu kada se rukovanje fokusom završi.

  Indikator fokusa

  Prikaz informacija u tražilu Opis
  I Subjekat u fokusu.
  F Tačka fokusa je između fotoaparata i subjekta.
  H Tačka fokusa je iza subjekta.
  FH
  (bljeska)
  Fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira na subjekat u tački fokusa koristeći autofokus (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom).
 4. Fotografišite.

  Nežno pritisnite dugme okidača zatvarača skroz na dole da biste snimili fotografiju. Lampica pristupanja memorijskoj kartici će se upaliti i fotografija će se prikazati na monitoru na nekoliko sekundi. Ne izbacujte memorijsku karticu niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok se lampica ne ugasi a snimanje se završi.

  Lampica pristupanja memorijskoj kartici

Tajmer pripravnosti (Fotografisanje pomoću tražila)

Tražilo i neki kontrolni displej će se isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši za oko šest sekundi, smanjujući trošenje punjive baterije. Pritisnite dugme okidača do pola da biste ponovo aktivirali prikaze.

Merenja ekspozicije su uključena

Merenja ekspozicije su isključena

Dužina vremena pre nego što tajmer pripravnosti automatski istekne može da se prilagodi koristeći Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 Tajmer pripravnosti).

Višenamenski birač

Višenamenski birač može da bi se izabrala tačka fokusa dok su merenja ekspozicije uključena (0 Izbor tačke fokusa).

Višenamenski birač

Pregled fotografija

 1. Pritisnite K dugme.

  Fotografija će biti prikazana na monitoru. Memorijska kartica koja sadrži trenutno prikazanu sliku je prikazana ikonom.

  K dugme

 2. Pregledajte dodatne slike.

  Dodatne slike mogu da se prikažu pritiskajući 4 ili 2; ili prevucite prst na levo ili desno preko prikaza (0 Korišćenje ekrana na dodir).

  Da biste izašli iz reprodukcije i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.

Prikaz slike

Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 Prikaz slike), fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja.

Takođe pogledajte

Za informacije o biranju memorijske kartice za reprodukciju, pogledajte „Kontrole reprodukcije“ (0 Kontrole reprodukcije).

Brisanje neželjenih fotografija

Da biste izbrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na monitoru, pritisnite O (Q) dugme. Imajte na umu da fotografije ne mogu da se povrate kada se izbrišu.

 1. Prikaz fotografije.

  Prikažite fotografiju koju želite da izbrišete kao što je opisano u „Pregled fotografija“ (0 Pregled fotografija). Lokacija trenutne slike je prikazana ikonom na donjem levom uglu prikaza.

 2. Izbrišite fotografiju.

  Pritisnite O (Q) dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O (Q) dugme ponovo da biste izbrisali sliku i vratili se na reprodukciju. Da biste izašli bez brisanja slike, pritisnite K.

  O (Q) dugme

Izbriši

Da biste izbrisali više slika ili izabrali memorijsku karticu sa koje će se slike izbrisati, koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije (0 Izabrano: Brisanje izabranih fotografija).