Korekcija ekspozicije se koristi da promeni ekspoziciju sa vrednosti koju je predložio fotoaparat, čineći slike svetlijim ili tamnijim. Najefektivnija je kada se koristi sa prioritetom centra ili spot merenjem (0 Merenje). Birajte vrednosti između –5 EV (premala ekspozicija) i +5 EV (prevelika ekspozicija) u inkrementima od 1/3 EV. Opšte uzev, pozitivne vrednosti čine da subjekat izgleda svetlije dok negativne vrednosti čine da je on tamniji.

–1 EV

Nema korekcije ekspozicije

+1 EV

Da biste izabrali vrednost korekcije ekspozicije, pritisnite E dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok se željena vrednost ne pokaže na tražilu ili kontrolnom displeju.

E dugme

Glavni komandni točkić

±0 EV (E dugme pritisnuto)

-0,3 EV

+2,0 EV

Pri vrednostima koja nisu ±0,0, 0 pri centru indikatora ekspozicije će blještati (osim u režimu ekspozicije M) i E ikona će se prikazati u tražilu i kontrolnom displeju nakon što okinete E dugme. Trenutna vrednost za korekciju ekspozicije može da se potvrdi u indikatoru ekspozicije pritiskajući E dugme.

Normalna ekspozicija može da se vrati podešavanjem korekcije ekspozicije na ±0,0. Korekcija ekspozicije nije resetovana kada se fotoaparat isključi.

Režim ekspozicije M

U režimu ekspozicije M, korekcija ekspozicije utiče samo na indikator ekspozicije; brzina zatvarača i blenda se ne menjaju.

Korišćenje blica

Kada se blic koristi, korekcija ekspozicije utiče i na nivo blica i ekspozicije, menjajući svetlinu oba glavna subjekta i pozadine. Prilagođeno podešavanje e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 Korekcija ekspozicije za blic) može da se koristi da bi ograničila efekte korekcije ekspozicije samo na pozadinu.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

  • Biranjem veličine delova dostupnih za korekciju ekspozicije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b3 (Vred. koraka korek. eksp./blica, 0 Eksp./korek. eksp. Vred. koraka korek. eksp./blica).
  • Pravljenjem prilagođavanja za korekciju ekspozicije bez pritiskanja E dugmeta, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b4 (Laka korekcija ekspozicije, 0 Laka korekcija ekspozicije).
  • Automatskim variranjem ekspozicije, nivoa blica, balansa bele ili Active D-Lighting-a, pogledajte „Bracketing“ (0 Bracketing).