Možete fotografisati koristeći blic montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata ili jedan ili više daljinskih bliceva.

Blicevi montirani na fotoaparat

Fotografišite koristeći blic montiran na fotoaparat.

Fotografisanje blicem na daljinu

Sledeći tipovi bežične kontrole blica (Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje), ili AWL) mogu da se koriste sa jednim ili više daljinskih bliceva:

Optički AWL putem blica montiranog na šinu (0 Optički AWL)

Radio AWL (0 Radio AWL)

Radio AWL sa dodatnim osvetljenjem koje pruža blic montiran na šinu (0 Dodavanje blica montiranog na šinu)

Radio AWL, sa optičkim AWL koji pruža blic montiran na šinu (0 Optički/radio AWL)

Radio kontrola blica je dostupna samo kada je fotoaparat povezan na WR-R10 koristeći WR-A10 adapter.