Da biste fokusirali u režimu manuelnog fokusa (0 Manuelni fokus), rotirajte prsten objektiva za fokusiranje sve dok se subjekat ne nađe u fokusu. Da biste uvećali pogled na monitoru za precizni fokus, pritisnite X dugme (0 Pregled živog prikaza slike).

X dugme

Takođe možete da omogućite diferenciranje fokusa, koji koristi obojene naznake kako bi ukazao na objekte koji su u fokusu. Da biste omogućili diferenciranje fokusa, pritisnite dugme i i izaberite opciju koja nije Isključeno za Nivo diferenciranja (0 Korišćenje dugmeta i).

Oblast u fokusu

Pregledanje fokusa u toku živog prikaza slike

Da biste privremeno izabrali maksimalni otvore blende za poboljšan pregled fokusa u toku živog prikaza slike, pritisnite Pv dugme; indikator maksimalnog otvora blende (0 Prikaz živog prikaza slike) će se prikazati. Da biste vratili blendu na njenu originalnu vrednost, ponovo pritisnite dugme ili fokusirajte koristeći autofokus. Ako se dugme okidača pritisne skroz na dole da bi se snimile slike u toku pregleda fokusa, blenda će se vratiti na originalnu vrednost koja je postojala pre nego što se fotografija snimila.