Manuelni fokus je dostupan za objektive koji ne podržavaju autofokus (ne-AF NIKKOR objektivi) ili kada autofokus ne proizvodi željene rezultate (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom).

AF objektivi: Podesite prekidač režima fokusa objektiva (ako postoji) i birač režima fokusa fotoaparata na M.

Birač režima fokusa

AF objektivi

Ne koristite AF objektive sa prekidačem režima fokusa objektiva podešenim na M i birač režima fokusa fotoaparata podešenim na AF. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili objektiv. Ovo se ne odnosi na AF-S i AF-P objektive, koji mogu da se koriste u M režimu bez podešavanja birača režima fokusa na fotoaparatu na M.

Objektivi za manuelni fokus: Fokusirajte manuelno.

Da biste manuelno fokusirali, podesite prsten za fokusiranje objektiva dok je slika prikazana na jasnom mat polju u tražilu, u fokusu. Fotografije mogu da se snime bilo kada, čak i kada slika nije u fokusu.

Elektronski daljinomer

Indikator fokusa u tražilu može da se koristi da bi potvrdio da li je subjekat u izabranoj tački fokusa u fokusu (tačka fokusa može da se izabere od bilo koje od 55 tački fokusa). Nakon što pozicionirate subjekat u izabranu tačku fokusa, pritisnite dugme okidača do pola i rotirajte prsten za fokusiranje dok se indikator ispravnog fokusa (I) ne prikaže. Imajte na umu da kod subjekata navedenih u „Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom“ (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom), indikator ispravnog fokusa može ponekad da bude prikazan kada subjekat nije u fokusu; potvrdite fokus u tražilu pre nego što fotografišete. Za informacije o korišćenju elektronskog daljinomera sa opcionim AF-S/AF-I telekonverterima, pogledajte stranu „AF-S/AF-I telekonverteri i dostupne tačke fokusa“ (0 AF-S/AF-I telekonverteri i dostupne tačke fokusa).

AF-P objektivi

Kada se AF-P objektiv (0 Kompatibilni objektivi) koristi u režimu manuelnog fokusa, indikator ispravnog fokusa će blještati u tražilu (ili u živom prikazu slike, tačka fokusa će blještati na monitoru) da bi upozorio da nastavljanje rotiranja prstena za fokusiranje u trenutnom smeru neće dovesti subjekat u fokus.

Pozicija žižne ravni

Da biste odredili razdaljinu između vašeg subjekta i fotoaparata, izmerite sa oznake žižne ravni (E) na telu fotoaparata. Razdaljina između površine bajoneta na koju naleže objektiv i žižne ravni je 46,5 mm (1,83 in.).

46,5mm

Oznaka žižne ravni