Da biste koristili autofokus, rotirajte birač režima fokusa na AF.

Birač režima fokusa

Fotoaparat se fokusira koristeći 153 tačke fokusa, od kojih 55 prikazanih od strane r na ilustraciji mogu da se izaberu od strane korisnika (0 Izbor tačke fokusa).

Tačke fokusa koje može da bira korisnik

Unakrsni senzori

Dostupnost broja tačaka unakrsnih senzora fokusa varira u zavisnosti od korišćenog objektiva.

Objektiv Unakrsni senzori (tačke unakrsnih senzora fokusa markirane u sivoj boji 2)
AF-S i AF-P objektivi osim onih navedenih ispod sa maksimalnim otvorima blende od f/4 ili bržim 1

99 unakrsnih senzora

 • AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
 • AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
 • AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED

63 unakrsnih senzora

 • AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
 • AF-S i AF-P objektivi sa maksimalnim otvorima blende sporijim od f/4 1
 • Ne–AF-S, ne–AF-P objektivi

45 unakrsnih senzora

Pri maksimalnom zumiranju, u slučaju zumiranja objektiva.

Druge tačke fokusa koriste linijske senzore, koji detektuju horizontalne linije.

AF-S/AF-I telekonverteri i dostupne tačke fokusa

Kada je AF-S ili AF-I telekonverter prikačen, tačke fokusa prikazane na ilustracijama mogu da se koriste za autofokus i elektronski daljinomer (imajte na umu da pri maksimalno kombinovanim blendama sporijim od f/5,6, fotoaparat možda neće moći da se fokusira na tamne ili niske kontrast subjekte).

Telekonverter Maksimalna blenda objektiva 1 Dostupne tačke fokusa (tačke unakrsnih senzora fokusa markirane u sivoj boji 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

153 tačaka fokusa (55 koje može da bira korisnik) sa 99 unakrsnih senzora

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2,8

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2,8

153 tačke fokusa (55 koje može da bira korisnik) sa 45 unakrsnih senzora

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
TC-17E II f/4

37 tačke fokusa (17 koje može da bira korisnik) sa 25 unakrsnih senzora

TC-800-1.25E ED f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

15 tačke fokusa (9 koje može da bira korisnik) sa 5 unakrsnih senzora

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5,6

Pri maksimalnom zumiranju, u slučaju zumiranja objektiva.

Druge tačke fokusa koriste linijske senzore, koji detektuju horizontalne linije, ali imajte na umu da ako postoji samo 5 unakrsnih senzora, samo oni prikazani od strane ■ otkrivaju vertikalne linije.

Autofokus nije dostupan kada se telekonverteri koriste sa AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED objektivima.

Režim autofokusa

Birajte između sledećih režima autofokusa:

Režim autofokusa može da se izabere pritiskajući dugme AF-režima i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne pokaže u tražilu i kontrolnom displeju.

Dugme AF-režima

Glavni komandni točkić

Kontrolni displej

Tražilo

Dugme AF-ON

U cilju fokusiranja fotoaparata, pritiskanje dugmeta AF-ON ima isti efekat kao pritiskanje dugmeta okidača na pola.

Dugme AF-ON

Intuitivno praćenje fokusa

U AF-C režimu, fotoaparat će otpočeti intuitivno praćenje fokusa ako se subjekat pomera ka ili od fotoaparata dok je dugme okidača pritisnuto do pola ili je dugme AF-ON pritisnuto. Ovo dopušta fotoaparatu da sledi fokus dok pokušava da predvidi gde će subjekat biti kada se zatvarač okine.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Korišćenjem prioriteta fokusa u kontinualnom servu AF, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C, 0 Izbor prioriteta AF-C).
 • Korišćenjem prioriteta fokusa u pojedinačnom servu AF, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S, 0 Izbor prioriteta AF-S).
 • Sprečavanjem fotoaparata da se fokusira kada je dugme okidača pritisnuto do pola, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a8 (AF aktiviranje, 0 AF aktiviranje).
 • Ograničavanjem izbora režima fokusa sa AF-S ili AF-C, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a10 (Ograničenja režima autofokusa, 0 Ograničenja režima autofokusa).
 • Korišćenjem pomoćnog komandnog točkića za biranje režima fokusa, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog (0 Prilagodi komandne točkiće).
 • Opcijama autofokusa dostupnim u živom prikazu slike ili u toku snimanja filma, pogledajte „Autofokus“ (0 Autofokus).

Režim AF-oblast

Birajte kako će se tačka fokusa za autofokus izabrati.

 • AF u jednoj tački: Izaberite tačku fokusa; fotoaparat će se fokusirati na subjekta samo u izabranoj tački fokusa. Koristite za subjekte koji se ne kreću.
 • Dinamička oblast AF: Izaberite tačku fokusa. U AF-C režimu fokusa, fotoaparat će se fokusirati na osnovu informacija iz obližnjih tački fokusa ako subjekat na kratko izađe iz izabrane tačke. Broj tačaka fokusa se razlikuje u zavisnosti od izabranog režima:

  • Dinamička oblast AF od 9- ili 25-tačaka: Birajte kada ima vremena za kadriranje fotografije ili kada se fotografišu subjekti koji se predviđeno kreću (npr. trkači ili automobili na trkačkoj traci).
  • Dinamička oblast AF od 72-tačke: Birajte kada se fotografišu subjekti koji se nepredvidivo kreću (npr. igrači u fudbalu).
  • Dinamička oblast AF od 153-tačke: Birajte kada se fotografišu subjekti koji se brzo kreću i ne mogu se lako kadrirati u tražilu (npr. ptice).
 • 3D praćenje: Izaberite tačku fokusa. U AF-C režimu fokusa, fotoaparat će pratiti subjekte koji izađu iz izabrane tačke fokusa i izabraće nove tačke fokusa po potrebi. Koristite da biste brzo kadrirali slike sa subjektima koji se nepravilno kreću od strane do strane (npr. teniseri). Ako subjekat izađe iz tražila, uklonite svoj prst sa dugmeta okidača i prekomponujte fotografiju sa subjektom u izabranoj tački fokusa.

 • Grupna AF oblast: Fotoaparat se fokusira koristeći grupne tačke fokusa izabrane od strane korisnika, smanjujući rizik da će se fotoaparat fokusirati na pozadinu umesto na glavnog subjekta. Izaberite za subjekte koje je teško fotografisati koristeći jednu tačku fokusa. Ako su lica pronađena u AF-S režimu fokusa, fotoaparat će dati prioritet subjektima portreta.

Automatska AF oblast: Fotoaparat automatski otkriva subjekta i bira tačku fokusa; ako se otkrije lice, fotoaparat će dati prioritet subjektu portreta. Aktivne tačke fokusa su markirane na kratko nakon što se fotoaparat fokusira; u AF-C režimu, glavna tačka fokusa je prikazana nakon što se druge tačke fokusa isključe.

Režim AF-oblasti može da se izabere pritiskajući dugme AF-režima i rotirajući pomoćni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne pokaže u tražilu i kontrolnom displeju.

Dugme AF-režima

Pomoćni komandni točkić

Kontrolni displej

Tražilo

3D praćenje

Kada je dugme okidača pritisnuto do pola, boje u području oko tačke fokusa se čuvaju u fotoaparatu. Usled toga 3D praćenje možda neće proizvesti željene rezultate sa subjektima koji su iste boje kao i pozadina ili koji zauzimaju vrlo mali deo kadra.

Režim AF-oblast

Režim AF-oblasti je prikazan u kontrolnom displeju i tražilu.

Režim AF-oblast Kontrolni displej Tražilo Prikaz tačke fokusa tražila
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF od 9-tačaka *
Dinamička oblast AF od 25-tačke *
Dinamička oblast AF od 72-tačke *
Dinamička oblast AF od 153-tačke *
3D praćenje
Grupna AF oblast
Automatska AF oblast

Samo aktivna tačka fokusa je prikazana u tražilu. Preostale tačke fokusa daju informacije da bi pomogle operaciju fokusa.

AF-S/AF-I telekonverteri

Ako se 3D praćenje ili automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti kada je AF-S/AF-I telekonvertera korišćen, AF u jednoj tački će se automatski izabrati pri kombinovanim blendama sporijim od f/5,6.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Time kako autofokus prilagođava promene u razdaljini ka subjektu, vidite A > Prilagođeno podešavanje a3 (Praćenje fokusa sa zaključ., 0 Praćenje fokusa sa zaključ.).
 • Biranjem da li fotoaparat otkriva ili fokusira na lica kada je 3D praćenje izabrano za režim AF-oblasti, pogledajte A > Prilagođena podešavanja a4 (Detekcija lica 3D praćenjem, 0 Detekcija lica 3D praćenjem).
 • Biranjem praćene oblasti tako što ćete pritisnuti dugme okidača do pola kada je 3D praćenje izabrano za režim AF-oblasti, pogledajte A > Prilagođena podešavanja a5 (Oblast za 3D praćenje, 0 Oblast za 3D praćenje).
 • Biranjem različitih tački fokusa i/ili režima AF-oblasti za fotografije sa portret ili pejzaž orijentacijom, pogledajte A > Prilagođena podešavanja a7 (Čuvaj prema orijentaciji, 0 Čuvaj prema orijentaciji).
 • Ograničavanjem izbora režima AF oblasti, pogledajte A > Prilagođena podešavanja a9 (Ograniči izbor režima AF oblasti, 0 Ograniči izbor režima AF oblasti).
 • Biranjem kako će tačka fokusa biti prikazana, pogledajte A > Prilagođena podešavanja a12 (Opcije tačke fokusa, 0 Opcije tačke fokusa).
 • Korišćenjem glavnog komandnog točkića za biranje režima AF-oblasti, pogledajte A > Prilagođena podešavanja f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog (0 Prilagodi komandne točkiće).
 • Opcijama autofokusa koje su dostupne u živom prikazu slike ili u toku snimanja filma, pogledajte „Biranje režima AF-oblasti“ (0 Biranje režima AF-oblasti).

Izbor tačke fokusa

Fotoaparat se fokusira koristeći 153 tačke fokusa, od kojih 55 prikazanih na ilustraciji mogu da se manuelno izaberu, dopuštajući fotografijama da se naprave sa glavnim subjektom pozicioniranim skoro bilo gde u kadru. Sledite korake ispod da biste birali tačku fokusa (u grupnoj AF oblasti, možete da sledite ove korake da biste birali grupu tačaka fokusa).

 1. Rotirajte zaključavanje birača fokusa na I.

  Ovo dozvoljava višenamenskom biraču da se koristi da bi se izabrala tačka fokusa.

  Zaključavanje birača fokusa

 2. Izaberite tačku fokusa.

  Koristite višenamenski birač da biste izabrali tačku fokusa u tražilu dok je merenje ekspozicije uključeno.

  Centralna tačka fokusa može da se izabere pritiskajući centar višenamenskog birača.

  Zaključavanje birača fokusa može da se rotira na zaključanu (L) poziciju nakon izbora da bi se sprečilo da se izabrana tačka fokusa promeni kada se višenamenski birač pritisne.

Pomoćni selektor

Pomoćni selektor može da se koristi umesto višenamenskog birača da bi izabrao tačku fokusa. Fokus i ekspozicija su zaključani dok je centar pomoćnog selektora pritisnut (0 Zaključavanje fokusa, Zaključavanje autoekspozicije (AE)). Koristite pomoćni selektor kao što je prikazano; pritiskanje strana možda neće imati željeni efekat. Postarajte se da ne stavite svoje prste ili nokte u oko kada koristite pomoćni selektor.

Pomoćni selektor

Automatska AF oblast

Tačka fokusa za automatsku AF oblast je izabrana automatski; izbor manuelne tačke fokusa nije dostupan.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Biranjem broja tačaka fokusa koje mogu da se izaberu koristeći višenamenski birač, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a6 (Broj tačaka fokusa, 0 Broj tačaka fokusa).
 • Biranjem odvojenih tački fokusa i/ili režima AF-oblasti za vertikalne i horizontalne orijentacije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a7 (Čuvaj prema orijentaciji, 0 Čuvaj prema orijentaciji).
 • Za podešavanje izbora tačke fokusa tako da se „obavija“, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a11 (Obavijanje tačke fokusa, 0 Obavijanje tačke fokusa).
 • Biranjem kada će tačka fokusa biti osvetljena, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a12 (Opcije tačke fokusa, 0 Opcije tačke fokusa).
 • Menjanjem uloge koju ima pomoćni selektor, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Pomoćni selektor (0 Korisničko dodeljivanje kontrola) i Centar pomoćnog selektora (0 Korisničko dodeljivanje kontrola).
 • Menjanjem uloge centralnog dugmeta višenam. birača, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f2 (Centralno dugme višen. birača, 0 Centralno dugme višen. birača).

Zaključavanje fokusa

Zaključavanje fokusa može da se koristi da bi se promenila kompozicija nakon fokusiranja, čineći mogućim da se fokusira na subjekat koji neće biti u tački fokusa u krajnjoj kompoziciji. Ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira koristeći autofokus (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom), zaključavanje fokusa takođe može da se koristi da bi se prekomponovala fotografija nakon fokusiranja na druge objekte na istoj razdaljini kao vaš originalni subjekat. Zaključavanje fokusa je najefektivnije kada je bilo koja opcija osim automatska AF oblast zabrana za režim AF oblasti (0 Režim AF-oblast).

 1. Fokus.

  Pozicionirajte subjekta u izabranoj tački fokusa i pritisnite dugme okidača do pola da biste započeli fokusiranje. Proverite da li se indikator ispravnog fokusa (I) pojavljuje u tražilu.

 2. Zaključavanje fokusa.

  AF-C režim fokusa (0 Režim autofokusa): Kada je dugme okidača pritisnuto do pola (), pritisnite centar pomoćnog selektora () da biste zaključali i fokus i ekspoziciju (AE-L ikona će se pojaviti u tražilu). Fokus će ostati zaključan dok je centar pomoćnog selektora pritisnuto, čak i ako kasnije uklonite svoj prst sa dugmeta okidača.

  Dugme okidača

  Pomoćni selektor

  AF-S režim fokusa: Fokus se automatski zaključava kada se indikator ispravnog fokusa (I) pojavi i ostaće zaključan dok ne uklonite svoj prst sa dugmeta okidača. Fokus se takođe može zaključati pritiskanjem centra pomoćnog selektora (pogledajte iznad).

 3. Prekomponujte fotografiju i fotografišite.

  Fokus će ostati zaključan između snimaka ako držite dugme okidača pritisnuto do pola (AF-S) ili držite centar pomoćnog selektora pritisnutim, dopuštajući da se nekoliko fotografija jedna posle druge snime pri istom podešavanju fokusa.

Ne menjajte razdaljinu između fotoaparata i subjekta dok je zaključavanje fokusa na snazi. Ako se subjekat pomeri, fokusirajte ponovo na novoj razdaljini.

Zaključavanje fokusa sa dugmetom AF-ON

U toku fotografisanja pomoću tražila, fokus može da se zaključa koristeći dugme AF-ON umesto dugmeta okidača (0 Dugme AF-ON). Ako je Samo AF-ON izabrano za Prilagođeno podešavanje a8 (AF aktiviranje, 0 AF aktiviranje), fotoaparat se neće fokusirati kada se dugme okidača pritisne do pola; umesto toga, fotoaparat će se fokusirati kada se dugme AF-ON pritisne, u kom trenutku će se fokus zaključati i ostati zaključan dok se dugme AF-ON ponovo ne pritisne.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju dugmeta okidača za zaključavanje ekspozicije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c1 (AE zaključ. dugmetom okidača, 0 AE zaključ. dugmetom okidača).

Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom

Autofokus ne izvršava dobro radnje pod sledećim uslovima navedenim ispod. Okidanje zatvarača može da bude isključeno ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira pod ovim uslovima, ili indikator ispravnog fokusa (I) može da se prikaže i fotoaparat može da oglasi zvučni signal, dozvoljavajući se zatvarač okine čak i ako subjekat nije u fokusu. U ovim slučajevima, koristite manuelni fokus (0 Manuelni fokus) ili koristite zaključavanje fokusa (0 Zaključavanje fokusa) da biste fokusirali na drugog subjekta na istoj razdaljini, a zatim prekomponujte fotografiju.

Ima malo ili nimalo kontrasta između subjekta i pozadine.

Primer: Subjekat je iste boje kao i pozadina.

Tačka fokusa sadrži objekte na različitim udaljenostima od fotoaparata.

Primer: Subjekat je unutar kaveza.

Pravilni geometrijski obrasci dominiraju subjektom.

Primer: Roletne ili red prozora na zgradi.

Tačka fokusa sadrži područja jake kontrastne svetline.

Primer: Pola subjekta je u hladu.

Pozadinski objekti se čine većim od subjekta.

Primer: Zgrada je u kadru iza subjekta.

Subjekat sadrži mnogo finih detalja.

Primer: Poljana cveća ili drugi subjekti koji su mali ili im nedostaje raznolikost svetline.