Izaberite sledeće brzine zatvarača za dugačke ekspozicije pokretnih svetala, zvezda, noćnog pejzaža ili vatrometa.

 • Beskonačna ekspozicija (A): Zatvarač ostaje otvoren dok je dugme okidača pritisnuto dole. Da biste sprečili zamućenje, koristite stativ ili opcioni bežični daljinski kontroler ili žičanu daljinsku kontrolu (0 Drugi dodaci).
 • Beskonačno (Time) (%): Pokrenite ekspoziciju koristeći dugme okidača na fotoaparatu, opcionu žičanu daljinsku kontrolu ili bežični daljinski kontroler. Zatvarač će ostati otvoren dok se dugme ne pritisne po drugi put.

Brzina zatvarača: A (ekspozicija od 35 sekundi)
Blenda: f/25

 1. Pripremite fotoaparat.

  Montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite na stabilnu, ravnu površinu.

  Dugačke ekspozicije

  Zatvorite zatvarač okulara tražila da biste sprečili da na fotografiju utiče svetlo koje uđe putem tražila (0 Zatvorite zatvarač tražila okulara). Nikon preporučuje korišćenje u potpunosti napunjene punjive baterije ili opcionog AC adaptera i priključka napajanja da bi se sprečio gubitak napajanja dok je zatvarač otvoren. Imajte na umu da šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli ili fog šum) može da bude prisutan u dugim ekspozicijama. Svetle tačke ili fog šum mogu da se smanje birajući Uključeno za Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju fotografisanja (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).

 2. Izaberite režim ekspozicije M.

  Pritisnite I dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je M prikazano na kontrolnom displeju.

  Dugme I

  Glavni komandni točkić

 3. Izaberite brzinu zatvarača.

  Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali beskonačnu ekspoziciju kao brzinu zatvarača (A) ili beskonačno (Time) (%). Indikatori ekspozicije se ne pojavljuju kada je beskonačna ekspozicija (A) ili beskonačno (Time) (%) izabrano.

  Beskonačna ekspozicija

  Beskonačno (Time)

 4. Otvorite zatvarač.

  Beskonačna ekspozicija: Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu ili opcionoj žičanoj daljinskoj kontroli ili bežičnom daljinskom kontroleru skroz do kraja. Držite dugme okidača pritisnutim dok se ekspozicija ne završi.

  Beskonačno (Time): Pritisnite dugme okidača skroz na dole.

 5. Zatvorite zatvarač.

  Beskonačna ekspozicija: Uklonite svoj prst sa dugmeta okidača.

  Beskonačno (Time): Pritisnite dugme okidača skroz na dole.