Birajte ovaj režim da biste smanjili zamućenje koje je izazvano od strane pokretanja fotoaparata kada se ogledalo izdigne. Da biste koristili režim sa podignutim ogledalom, pritisnite oslobađanje zaključavanja birača režima okidanja i rotirajte birač režima okidanja na Mup (sa podignutim ogledalom). Nakon što pritisnete dugme okidača do pola da biste podesili fokus i ekspoziciju, pritisnite dugme okidača skroz do kraja da biste izdigli ogledalo. Z će se prikazati na kontrolnom displeju; ponovo pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste snimili sliku (u živom prikazu slike nije potrebno da se podigne ogledalo; slika se snima prvi put kada se dugme okidača pritisne skroz na dole). Zvučni signal će se čuti, osim ako je Isključeno izabrano za Opcije zvučnog signala > Uključi/isključi zvučni signal u meniju podešavanja (0 Opcije zvučnog signala). Ogledalo se spušta kada se fotografisanje okonča.

Sa podignutim ogledalom

Dok je ogledalo podignuto, fotografije ne mogu da se kadriraju u tražilu i autofokus i merenje neće biti izvršeni.

Režim sa podignutim ogledalom

Slika će se automatski snimiti ako se oko 30 s nikakve operacije ne izvrše nakon što se ogledalo podigne.

Sprečavanje zamućenja

Da biste sprečili zamućenje izazvano kretanjem fotoaparata, nežno pritisnite dugme okidača. Preporučuje se korišćenje stativa.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju elekt. zatv. prednje zavese da bi se dodatno smanjilo zamućenje, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje d6 (Elekt. zatv. prednje zavese, 0 Elekt. zatv. prednje zavese).