Da biste izabrali režim okidanja, pritisnite oslobađanje zaključavanja točkića režima okidanja i stavite točkić režima okidanja tako da se smer usaglasi sa željenim podešavanjem.

Pokazivač

Izvor napajanja i broj slika u sekundi

Maksimalna brzina napredovanja slika se razlikuje od izvora napajanja. Cifre ispod su prosečni maksimalni brojevi slika u sekundi dostupni sa kontinualnim servom AF, manuelnom ili automatskom ekspozicijom sa prioritetom zatvarača, brzinom zatvarača od 1/250 s ili bržom, podešavanjima koja nisu Prilagođeno podešavanje d1 kao podrazumevane vrednosti i memorijom koja preostaje u memorijskom baferu.

Izvor napajanja Maksimalan broj slika u sekundi (fps)
Ch Cl
Fotoaparat sa EN-EL15a punjivom baterijom ili sa EP-5B priključkom napajanja i EH-5c/EH-5b AD adapterom 7 1–6
Fotoaparat sa MB-D18 (EN-EL15a ili AA) 7 1–6
Fotoaparat sa MB-D18 (EN-EL18c) 9 1-8

Navedeni brojevi možda nisu dostupni pod nekim uslovima. Broj slika u sekundi opada kod nekih objektiva, pri malim brzinama zatvarača, vrlo malim otvorima blendi (visoki f-brojevi), ili visokim ISO osetljivostima (Visoka 0,3 do Visoka 2), ili kada se ISO osetljivosti promeni putem aut. kontr. ISO osetljivosti (0 Aut. kontr. ISO osetljivosti), treperenje se otkrije uz Omogući izabranim za Smanjenje treperenja > Podešavanje smanjenja treperenja u meniju fotografisanja (0 Smanjenje treperenja), kada je smanjenje vibracije (dostupnom sa VR objektivima) uključeno, punjiva baterija je niska, AA baterije ubačene u MB-D18 pakovanje baterija su niske ili hladne, ili je ne-CPU objektiv prikačen sa Prsten blende izabranim za Podrazumevano podešavanje f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Podešavanje blende (0 Prilagodi komandne točkiće).

Memorijski bafer

Fotoaparat dolazi sa memorijskim baferom za privremeno čuvanje, dozvoljavajući fotografisanju da se nastavi dok se fotografije čuvaju na memorijskoj kartici. Imajte na umu, međutim, da će broj slika u sekundi opasti kada je bafer pun (tAA).

Približan broj slika koje mogu da se sačuvaju u memorijskom baferu pri trenutnim podešavanjima je pokazan u prikazu brojača ekspozicija u tražilu i kontrolnom displeju dok je dugme okidača pritisnuto do pola i može da se vidi na monitoru u toku živog prikaza slike. Broj može da opadne na kratko odmah nakon što se fotoaparat uključi.

Dok se fotografije snimaju na memorijsku karticu, lampica pristupanja memorijskoj kartici će se paliti. U zavisnosti od uslova fotografisanja i memorijske kartice, snimanje može da traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Ne uklanjajte memorijsku karticu niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok se pristupna lampica ne ugasi. Ako je fotoaparat isključen dok podaci ostaju u baferu, napajanje se neće isključiti dok sve slike u baferu ne budu snimljene. Ako se punjiva baterija istroši dok su slike u baferu, okidač zatvarača će se onemogućiti, a slike će se prebaciti na memorijsku karticu.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

  • Biranjem redosleda u kojem se fotografije u svakom rafalu prikazuju nakon fotografisanja, pogledajte D > Prikaži nakon rafala (0 Prikaži nakon rafala).
  • Biranjem maksimalnog broja fotografija koje mogu da se snime u jednom rafalu, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje d2 (Maks. broj kontinualnih okidanja, 0 Maks. broj kontinualnih okidanja).
  • Brojem slika koje mogu da se sačuvaju u jednom rafalu, pogledajte „Kapacitet memorijske kartice“ (0 Kapacitet memorijske kartice).