U punom kadru, zumu i reprodukciji sličica, L (Z/Q) dugme može da se koristi da biste zaštitili fotografije od slučajnog brisanja. Zaštićene datoteke ne mogu da se izbrišu koristeći O (Q) dugme ili opciju Izbriši u meniju reprodukcije. Imajte na umu da će zaštićene slike biti izbrisane kada se memorijska kartica formatira (0 Formatiraj memorijsku karticu).

Da bi se zaštitila fotografija:

  1. Izaberi sliku.

    Prikažite sliku u reprodukciji pune slike ili zumiranju reprodukcije ili je markirajte na listi sličica.

  2. Pritisnite L (Z/Q) dugme.

    Fotografija će biti obeležena sa P ikonom. Da biste uklonili zaštitu sa fotografije kako bi mogla da se izbriše, prikažite fotografiju ili je markirajte na listi sličica, a zatim pritisnite L (Z/Q) dugme.

    L (Z/Q) dugme

Uklanjanje zaštite sa svih slika

Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u fascikli ili fasciklama trenutno izabranim u Fascikla reprodukcije meniju, pritisnite L (Z/Q) i O (Q) dugmad zajedno na oko dve sekunde u toku reprodukcije.