Da biste prikazali meni Prilagođenih podešavanja, pritisnite G i izaberite tabulator A (meni Prilagođena podešavanja).

G dugme

Prilagođena podešavanja se koriste da bi se prilagodila podešavanja fotoaparata kako bi odgovarala individualnim preferencama.

Glavni meni Grupe prilagođenog podešavanja

Sledeća prilagođena podešavanja su dostupna:

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film

Dostupno samo sa objektivima koji podržavaju ovu stavku.

Dostupno samo sa kompatibilnim AF-P objektivima koji nisu opremljeni sa prekidačem za smanjenje vibracije.