Fotoaparat podržava sledeće režime blica:

Y ikona bljeska ako jedinica blica ne podržava smanjenje efekta crvenih očiju.

Smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom je samo dostupno u režimima ekspozicije P i A. U režimima S i M, smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom postaje smanjenje efekta crvenih očiju.

Dostupno samo u režimima ekspozicije P i A. U režimima S i M, spora sinhronizacija postaje sinhronizacija sa prednjom zavesom.

U režimima ekspozicije P i A, režim sinhronizacije blica će se podesiti na sporiju sinhronizaciju sa zadnjom zavesom kada je W (M) dugme okinuto.

Biranje režima blica

Da biste izabrali režim blica, pritisnite W (M) dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok se željeni režim blica ne izabere u kontrolnom displeju:

W (M) dugme

Glavni komandni točkić

Studijski sistemi blica

Sinhronizacija sa zadnjom zavesom ne može da se koristi sa studijskim sistemima blica, jer pravilna sinhronizacija ne može da se dobije.