Da biste snimali slike kada koristite autofokus, rotirajte birač režima fokusa na AF.

Birač režima fokusa

Biranje režima fokusa

Sledeći režimi autofokusa su dostupni u živom prikazu slike:

Da biste izabrali režim autofokusa, pritisnite dugme za AF-režim i rotirajte glavni komandni točkić dok se željeni režim ne prikaže na monitoru.

Dugme AF-režima

Glavni komandni točkić

Biranje režima AF-oblasti

Sledeći režimi AF-oblasti mogu da se izaberu u živom prikazu slike:

Da biste izabrali režim AF-oblasti, pritisnite dugme za AF-režim i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željeni režim ne prikaže na monitoru.

Dugme AF-režima

Pomoćni komandni točkić