Sledeća tabela pokazuje približan broj slika koje mogu da se sačuvaju na 64 GB Sony QD-G64E XQD kartici pri različitim podešavanjima kvaliteta slike, veličine slike ili oblasti slike (od septembra 2017. godine).

FX (36×24) oblast slike *

Kvalitet slike Veličina slike Veličina datoteke 1 Br. slika 1 Kapacitet bafera 2
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
12-bitni
Velika 41,5 MB 763 170
Srednja 30,0 MB 1000 94
Mala 21,9 MB 1400 56
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
14-bitni
Velika 51,6 MB 589 51
NEF (RAW),
kompresovano,
12-bitni
Velika 34,2 MB 1000 200
NEF (RAW),
kompresovano,
14-bitni
Velika 43,8 MB 865 74
NEF (RAW),
bez kompresije,
12-bitni
Velika 70,3 MB 763 55
NEF (RAW),
bez kompresije,
14-bitni
Velika 92,0 MB 589 29
TIFF (RGB) Velika 134,6 MB 408 32
Srednja 76,6 MB 718 35
Mala 34,9 MB 1500 39
JPEG fino 3 Velika 22,0 MB 1900 200
Srednja 12,6 MB 3200 200
Mala 6,6 MB 6700 200
JPEG normalno 3 Velika 11,5 MB 3800 200
Srednja 6,8 MB 6400 200
Mala 3,4 MB 13.000 200
JPEG osnovno 3 Velika 4,2 MB 7400 200
Srednja 2,8 MB 12.500 200
Mala 1,8 MB 24.500 200

Uključuje slike snimljene sa ne-DX objektivima kada je Uključeno izabrano za Automatsko DX isecanje.

Sve cifre su približne. Veličina datoteke se razlikuje u zavisnosti od snimljene scene.

Maksimalan broj ekspozicija koje mogu da se čuvaju u memorijskom baferu pri ISO 100. Može da opadne u nekim situacijama, na primer pri kvalitetima slike obeleženim zvezdicom („“) ili ako je automatska kontrola distorzije uključena.

Cifre uzimaju prioritet veličine JPEG kompresije. Izborom opcije kvaliteta slike obeleženim za zvezdicom („“; optimalna kompresija) povećava se veličina datoteke JPEG slika; broj slika i kapacitet bafera opadaju u skladu sa tim.

DX (24×16) oblast slike *

Kvalitet slike Veličina slike Veličina datoteke 1 Br. slika 1 Kapacitet bafera 2
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
12-bitni
Velika 19,4 MB 1700 200
Srednja 14,1 MB 2300 200
Mala 11,0 MB 3000 200
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
14-bitni
Velika 23,9 MB 1300 200
NEF (RAW),
kompresovano,
12-bitni
Velika 15,9 MB 2300 200
NEF (RAW),
kompresovano,
14-bitni
Velika 19,8 MB 1900 200
NEF (RAW),
bez kompresije,
12-bitni
Velika 30,8 MB 1700 200
NEF (RAW),
bez kompresije,
14-bitni
Velika 40,2 MB 1300 200
TIFF (RGB) Velika 58,4 MB 936 113
Srednja 33,3 MB 1600 200
Mala 15,6 MB 3400 200
JPEG fino 3 Velika 10,1 MB 4200 200
Srednja 6,2 MB 6900 200
Mala 3,4 MB 12.900 200
JPEG normalno 3 Velika 5,3 MB 8200 200
Srednja 3,3 MB 13.500 200
Mala 1,8 MB 24.500 200
JPEG osnovno 3 Velika 2,4 MB 15.900 200
Srednja 1,7 MB 25.100 200
Mala 1,0 MB 43.100 200

Uključuje slike snimljene sa DX objektivima kada je Uključeno izabrano za Automatsko DX isecanje.

Sve cifre su približne. Veličina datoteke se razlikuje u zavisnosti od snimljene scene.

Maksimalan broj ekspozicija koje mogu da se čuvaju u memorijskom baferu pri ISO 100. Može da opadne u nekim situacijama, na primer pri kvalitetima slike obeleženim zvezdicom („“) ili ako je automatska kontrola distorzije uključena.

Cifre uzimaju prioritet veličine JPEG kompresije. Izborom opcije kvaliteta slike obeleženim za zvezdicom („“; optimalna kompresija) povećava se veličina datoteke JPEG slika; broj slika i kapacitet bafera opadaju u skladu sa tim.

d2—Maks. broj kontinualnih okidanja (0 Maks. broj kontinualnih okidanja)

Maksimalan broj fotografija koje mogu da se snime u pojedinačnom rafalu može da se podesi na bilo koji iznos između 1 i 200.