Optički i radio AWL mogu da se zajedno koriste. Radio kontrola blica se nudi od strane WR-R10 povezanog na fotoaparat (zahteva WR-A10 WR adapter), optička kontrola od strane SU-800 kontrolora blica ili SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ili SB-500 blica montiranog na šinu za blic i opremu fotoaparata. Pre nego što nastavite, uspostavite bežičnu vezu između radio kontrolisanih bliceva i WR-R10. Ako je SB-500 montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata, izaberite Optički/radio AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u meniju fotografisanja fotografije (0 Opcije bežičnog blica); sa drugim blicevima ili SU-800, ova opcija je izabrana automatski.

Jedina dostupna opcija za Daljinska kontrola blica (0 Daljinska kontrola blica) će biti Grupni blic. Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Postavite optički kontrolisane bliceve u grupe A do C i radio kontrolisane jedinice u grupe D do F (da biste prikazali opcije za grupe D do F, pritisnite 1 ili 3 na prikazu opcija grupnog blica).