Postarajte se da sprečite da prašina uđe u fotoaparat kada je objektiv ili poklopac tela uklonjen. Objektiv koji se uglavnom koristi u ovom uputstvu zarad ilustracije je AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G.

Uklonite poklopac tela fotoaparata

Uklonite zadnji poklopac objektiva

Usaglasite oznake za montiranje

Rotirajte objektiv kao što je prikazano dok ne klikne na mesto

Postarajte se da uklonite poklopac objektiva pre nego što snimite slike.

Odvajanje objektiva

Postarajte se da fotoaparat bude isključen kada uklanjate ili menjate objektive. Da biste uklonili objektiv, pritisnite i držite dugme za oslobađanje objektiva () dok okrećete objektiv u smeru kazaljke na satu (). Nakon uklanjanja objektiva, zamenite poklopce objektiva i poklopac tela fotoaparata.

CPU objektivi sa prstenima blende

Kada koristite CPU objektive opremljene sa prstenom blende (0 Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D), zaključajte blendu na minimalno podešavanje (najveći f-broj).